Publicerad: 2007-05-11

Sarkozy vann det franska presidentvalet

Frankrikes judiske president Nicolas Sarkozy
Det blev som vīntat 52-īrige Nicolas Sarkozy som vann īven den andra omgīngen i det franska presidentvalet med 53 procent av rīsterna mot utmanaren Sīgolīne Royals 47 procent. Sarkozy kommer ta īver presidentīmbetet frīn Jacques Chirac den 16 maj och blir dī en av Europas mīktigaste individer.

Sarkozy īr son till den līgadlige ungraren Pīl Sīrkīzy de Nagy-Bīcsa och judinnan Andrīe Mallah. Fadern līmnade dock familjen nīr Nicolas Sarkozy bara var fyra īr gammal, nīgot han aldrig fīrlītit fadern fīr. Efter skillsmīssan flyttade Nicolas tillsammans med modern och tvī brīder till en līgenhet som īgdes av Sarkozys morfar Aaron Mallah, en fīrmīgen sefardisk urolog.

Familjen Mallah som Sarkozy hīrstammar frīn hīr till de historiskt mer inflytelserika judiska, sefardiska familjerna. Sarkozys morfars farbror, Moshe Mallah, var en framstīende rabbin bland sefarderna i Grekland och īgde El Avenir, den sionistiska rīrelsens ledande tidning i Grekland under bīrjan av 1900-talet. Aaron Mallahs kusin Asher Mallah satt i den grekiska senaten och blev den fīrsta ordfīranden fīr den sionistiska federationen i Grekland 1919. Under 1930-talet organiserade han invandring av judar till Palestina dit han īven sjīlv flyttade. En annan av morfaderns kusiner, Peppo Mallah, satt i det grekiska parlamentet och erbjīds 1920 posten som finansminister, men avbījde. Nīr Israel utropade sin sjīlvstīndighet 1948 utsīgs Peppo till landets fīrsta ambassadīr till Grekland.

īven Sarkozys hustru Cīcilia Sarkozy īr av utlīndskt hīrkomst. Hennes far Andrī Ciganer var en jude frīn Odessa, som enligt vissa uppgifter īven har zigenskt pībrī, och hennes mor Teresita Albeniz kom frīn en spansk familj. I en intervju 2004 pīpekade Cīcilia stolt att "jag har inte en droppe franskt blod i mina īdror".

Parets stormiga fīrhīllande inleddes 1989, de gifte sig 1996, men brīt upp 2005 sedan Cīcilia inlett ett fīrhīllande med den judiske affīrsmannen Richard Attias. Kort dīrefter inledde Sarkozy en affīr med Anne Fulda, en kīnd journalist pī tidningen Le Figaro. I januari 2006 īterupptog emellertid Nicolas och Cīcilia sitt īktenskap.

Sarkozys bakgrund īr tveklīst en fīrklaring till varfīr han īr en av de mest pro-judiska och pro-israeliska politikerna i Europa. Under sin tid som inrikesminister gjorde Sarkozy det till en prioritet att bekīmpa den fīrmenta "antisemitism" som skall genomsyra samma Frankrike som just valde en judisk president. Sarkozy har ocksī ett nīra samarbete med flera judiska organisationer i Frankrike vars tillstīllningar han īr en given gīst pī och han īr personlig vīn med fler israeliska politiker sī som den tidigare premiīrministern och nuvarande Likudledaren Benjamin Netanyahu. Stīdet fīr honom i Israel och bland de īverlag vanligtvis vīnstersinnade judarna i Frankrike har ocksī varit īvervīldigande. Av judarna i Israel som fick rīsta i det franska presidentvalet lade inte mindre īn 90 procent sin rīst pī Sarkozy.

Det judiska inslaget hade varit markant i det franska politiska toppskiktet ocksī om Royal stītt som segrare. Hennes make Franīois Hollande, generalsekreterare i socialistpartiet sedan tio īr, īr jude. Det īr īven Royals nīra rīdgivare Dominique Strauss-Kahn som var tilltīnkt premiīrminister om hon vann presidentvalet, liksom rīdgivaren och den tidigare kultur- och utbildningsministern Jack Lang. Bīda Royals utmanare till att fī kandidera som socialistpartiets presidentkandidat var judar, nīmnde S