Publicerad: 2007-05-11

Tony Blair avgīr som premiīrminister

Den brittiske premiīrtministern Tony Blair meddelade den 10 maj att han kommer avgī som partiledare och att hans sista dag pī premiīrministerposten blir den 27 juni i īr. Avgīngsbeslutet var vīntat och redan fīrra īret meddelade Blair att han tīnkte avgī senast i september 2007.

Tony Blair har varit en av de mer tongivande personligheterna inom europeisk politik det senaste decenniet sedan han blev brittisk premiīrminister 1997. Under sin tid som juridikstuderande blev han starkt troende kristen, nīgot som haft betydelse fīr hans tid som politiker. En kort tid efter att han avslutat sina studier i Oxford 1975 blev han medlem i arbetarpartiet och gick omgīende med i den sionistiska organisationen Labour Friends of Israel. 1983 blev den dī 30 īrige Blair invald i det brittiska parlamentet.

Under de konservativa regeringarna ledda av Margaret Thatcher och John Major satt Blair i arbetarpartiets skuggkabinett med ansvar fīr olika ekonomiska frīgor. Den som framfīr andra hjīlpte fram Blair var arbetarpartiets kommunikationschef Peter Mandelson, en īppet homosexuell jude, som bland annat līt Blair hīlla flera viktiga tal inom partiet.

En viktig hīndelse som kom att īndra Blairs politiska liv var nīr partiledaren John Smith hastigt avled i en hjīrtinfarkt 1994. Tilltīnkt eftertrīdare var Gordon Brown, men Blair ansīgs vara en mer karismatisk person och de tvī gjorde upp om att Brown inte skulle utmana Blair i utbyte mot att fī ansvaret fīr arbetarpartiets ekonomiska politik. Infīr valet 1997 framstīllde Blair sig sjīlv som tillhīrandes en ny generation av politiker och tryckte hīrt pī begreppet New Labour, som ursprungligen utvecklats av Peter Mandelson. New Labour innebar bland annat en mer liberal marknadspolitik, hīrdare tag mot brottsligheten och en sīnkt īldersgrīns fīr homosexuella handlingar. I valet vann Blair en īvervīldigande seger mot de konservativa och inledde sin tid som premiīrminister.

Efter valet framkom att Blair och hans kampanj i stor utstrīckning finansierats av en fond kallad Labour Leader's Office Fund. Fonden hade upprīttats av Michael Levy, en judisk mīngmiljonīr och nīra vīn till Blair. De tvī hade līrt kīnna varandra pī en middagsbjudning hos den israeliske ambassadīren Gideon Meir och presenterats fīr varandra av den gemensamme bekanten Eldred Tabachnik, ordfīranden fīr Board of Deputies of British Jews. Fīrutom Levy kommer pengarna i fonden frīn de fyra affīrmīnnen Sir Emmanuel Kaye, Sir Trevor Chinn, Bob Gavron och Alex Bernstein, samtliga judar. Nīr Blair kommit till makten utnīmnde han Levy till pīr pī livstid och gav baronstitlar till Gavron och Bernstein.

Lord Levy har sedan Blair blev premiīrminister stītt honom mycket nīra och varit hans frīmsta kīlla till kapital. Levy, ledare fīr flera judiska och sionistiska organisationer, har ocksī haft rollen som Blairs sīrskilda sīndebud till Mellanīstern.

Den stora popularitet som Blair inledningsvis rīnte har med tiden minskat. Framfīr allt īr det hans nīra samarbete med USA och beslutet att gī i krig med Afghanistan och Irak som lett f