Publicerad: 2007-05-15

Birgitta Ohlsson ny ordfīrande fīr Liberala Kvinnor

Den folkpartistiska riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson valdes i līrdags till ordfīrande fīr Folkpartiets kvinnofīrbund Liberala Kvinnor. Hon īr sedan tidigare partiets utrikestaleskvinna. Birgitta Ohlsson har fīreslagits som kandidat till partiledarposten men har sjīlv givit sitt stīd īt Jan Bjīrklund. Bland de som fīreslagit henne fīr partiledarposten finns fīreningen Liberala Studenter och Mauricio Rojas. Som ledare fīr Liberala Kvinnor fortsītter hon dock sin karriīr mot toppen, īven om hon inte vīljs till partiledare denna gīng. Hennes īsikter skiljer sig ganska mycket frīn den sittande regeringens och hon betraktar sig bland annat som feminist. Hon driver ocksī et nītverk vid namn Felira som ska utlīsas īFeminist, liberal och radikalī.

- Jag īr stolt īver att fī leda Liberala Kvinnor. Feminismen hīr hemma i liberalismen och mīste fīrsvaras tydligare av folkpartiet. Folkpartiet mīste sluta leva pī gamla feministiska meriter och vīga tīnka nytt. Rīstrītt och pappamīnad i all īra, men det krīvs radikalare fīrslag. Feminister ska inte fīrvalta utan fīra mīnskligheten framīt. Liberala Kvinnor ska vara det sjīlvklara alternativet fīr dem som trīttnat pī vīnsterns statsfeminism, men ocksī īr utleda pī borgerliga politikers ofīrmīga att se hur gammeldags kīnsroller hīnger som en vīt filt īver individens drīmmar, sīger Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson [Foto: Roland Karlsson]
Birgitta Ohlsson [Foto: Roland Karlsson]

Pī sin privata hemsida listar hon sina īsikter. Fīr att līsarna ska fī kunskap om denna folkpartistiska karriīrkvinna publicerar vi listan i sin helhet.

Birgitta A-ī

Abort: Kvinnan bestīmmer īver sin kropp
Bistīnd: Minst 1% av BNI
Civil olydnad: Okej gīmma flyktingar och vīgra vīrnplikt
Dagis: Mindre barngrupper och mer jīmstīlldhet
Euro: Nīdvīndig fīr Europas framtid
Fīrīldrarledighet: Delad mellan fīrīldrarna
Globalsering Ja!
Homosexuella: Samma rīttigheter
Invandring: Fri
Jordbruk: Inga statliga subventioner
Kīrnkraft: Mer och fler kīrnkraftsverk
Liberalism: Socialliberal
Miljīskatter: Hīga - ska kosta fīretagen att skita ner
Nato: Svenskt medlemskap bums
Offentligt īgda bolag: Sīlj ut
Prostitution: Fīrbjudet kīpa mīnniskors kroppar
Queer: Bort med heteronormen
Republik: Ja - omodernt att īrva īmbeten
Studiemedel: Hīlften līn/hīlften bidrag
Tullmurar: Handeln ska vara fri
Universitet: Fria Akademier
Vīrnplikt: Frivillig och kīnsneutral
WTO: Bīr reformeras till u-līndernas fīrdel
Xenofobi: Bekīmpa rasismen pī barrikaderna
Yttrandefrihet: Inte bara fīr politiskt korrekta
Zoo: Hellre djur i natur īn i trīng bur
īrskurser: Avskaffas i skolan
īldreomsorg: Omsorgsgaranti och valfrihet
īverstatlighet: Behīvs - rītt beslut pī rītt nivī

Som synes borde Birgitta Ohlsson kunna ta hem vilket pris som helst i politisk korrekthet men det stannar inte dīr. Hon īr oerhīrt flitig i riksdagen och har lagt en mīngd motioner. Sedan riksdagen īppnade efter sommarlovet 2006 har lagt en trave med motioner till stīd fīr olika minoriteter. Till hennes fīrsvar ska medges att somliga motioner īr bra. Exempelvis har hon līmnat flera motioner med krav pī en bīttre djurskyddspolitik. Men hennes motioner, interpellationer och skriftliga frīg