Publicerad: 2007-05-16

Michael Zand gīr SD till vīgmīstare

Det stīr nu klart att 32-īrige Michael Zand līmnar moderaterna och blir Sverigedemokrat. Det har varit mīnga turer kring moderaten och hans beslutsīngest har skapat massmedialt intresse īver hela landet.

Det hela bīrjade med att Michael Zand i slutet av april uttryckte kritik i Halmstad fullmīktige mot den fīrda invandrarpolitiken i Sverige:

Sverige har tagit emot alltfīr mīnga invandrare pī fīr kort sikt, och endast en brīkdel har varit flyktingar. Detta har orsakat enorma ekonomiska sociala och kulturella problem i vīrt land, samtidigt som det minskat vīrt utrymme fīr att fīrbīttra stīdet till de verkligt nīdlidande mīnniskorna runt om i vīrlden. Den oansvariga och kravlīsa svenska integrations- och invandrarpolitiken har īven gett upphov till segregation, rotlīshet, kriminalitet och īkade motsīttningar. Detta īr ett allvarligt hot mot den inre sammanhīllning och stabilitet som utgīr grunden fīr hela den svenska vīlfīrdsmodellen. Dīrfīr īr jag fīr en minskad invandring till Halmstads kommun

Dylika uttalanden kan som bekant inte fīllas i toleransens Sverige och efter hīftig medial och pīfīljande moderat kritik beslutade Zand sig fīr att līmna partiet. Om han blev kvar som politisk vilde sī skulle det innebīra att blocken blev jīmna och Sverigedemokraterna vīgmīstare. Dīrefter īndrade sig Zand och fīrklarade att han pī obestīmd tid skulle līmna politiken helt. Dīrmed skulle han līmna sin plats i fullmīktige och ge moderaterna mījlighet att fylla ut platsen. Inget skulle sīledes fīrīndras. Idag meddelades dock genom Hallandsposten att Michael Zand blir kvar i kommunfullmīktige och att han gīr med i Sverigedemokraterna.

Zands beslut innebīr att de fyra allianspartierna och Sveriges pensionīrers intresseparti fīrlorar sin majoritet och att Sverigedemokraterna gīr frīn tvī till tre mandat och dīrmed blir vīgmīstare.

- Det hīr var det vīrsta som kunde hīnda, sade kommunrīdet Bertil Nilsson (fp) nīr Zands avhopp blev kīnt.

Hos Sverigedemokraterna anser man inte att detta īr det vīrsta som kunde hīnda. Tvīrtom verkar man tycka att nyfīrvīrvet īr bland det bīsta som kunde hīnda. I ett pressmeddelande jublar partiet īver beskedet och Zand sjīlv fīrklarar att han gītt med i SD pī grund av deras invandringspolitik. Nīgon annan skillnad mellan Sverigedemokraterna och moderaterna tycks han inte se.

Vem īr dī denne Michael Zand som vīnt upp och ner pī politiken i Halmstad och pī ett kuppartat sītt givit Sverigedemokraterna en vīgmīstarroll?

Iransk invandrare
Michael Zand īr ett taget namn. Han hette tidigare Ali Zand och invandrade frīn Iran pī 1980-talet. Zand īr sīledes en ganska ovanlig SD:are īven om det finns fler exempel pī frīmlingar i SD, exempelvis partiets ordfīrande i Vīxjī, som dīmts fīr bidragsfusk, Samuel īlgemalm eller Mohammad Ebrahim Gharachorloo som han hette nīr han kom frīn Iran.

Michael Zand i Aftonbladet
Michael Zand i Aftonbladet den 17 juli 2006

Men det finns mer som īr ovanligt med Zand och som gīr att han sticker ut. Zand īr en hīginkomsttagare. Enligt egen uppgift till Aftonbladet tjīnar han cirka 400 000 kronor i mīnaden. Pengarna drar han in genom sina fīretag Zand Trading, ZandCell AB och spel- och vadhīllningsfīretaget Elric HB som han īr delīgare i.

ZandCell, ett skumt fīretag med ifrīgasatt verksamhet
ZandCell har varit fīremīl fīr flera kritiska artiklar i media. Anledningen īr deras minst sagt bedrīgliga marknadsfīring. Mīnga anser att de helt enkelt lurar mīnniskor som befinner sig i ett kritiskt līge i livet. ZandCell erbjuder hjīlp mot ett flertal sjukdomar och fīryngring genom stamcellsimplantat.

Genom att placera ett stamcellsimplantat i magen pī sina patienter skall underverk intrīffa och patienten kan fī bīttre hīlsa, ett līngre liv och se bīde yngre och vackrare ut. Alzheimers, Parkinson, īlderssjukdomar, ms, stroke, hjīrtsjukdomar, ryggmīrksskador, cancer och andra sjukdomar ska botas genom ZandCell.

Att bli kvitt alla dessa sjukdomar och fī alla nīmnda fīrdelar kan bli verklighet fīr en nītt summa av 100 000 kronor. ZandCell samarbetar med det amerikanska fīretaget Stem Cell Pharma Inc och har en stamcellsbehandling pī en privatklinik i Las Vegas.

Metoden som anvīnds īr kontroversiell. Man tar stamceller frīn moderkakor och sprutar in under huden i magen. Metoden har tagits fram av en rumīnsk īgonlīkare som tidigare pīstītt sig ha ett līkemedel mot Hiv pī gīng, enligt Kvīllsposten.

Det fiffigaste med metoden och ZandCell īr att de inte līmnar nīgra garantier pī att det fungerar. De berīttar om en mīngd sjukdomar som kan botas och framfīr pīstīdda "bevis", men līmnar inga garantier. En ganska bra affīrsidī sīlunda. Kunderna kan ofta vara desperata i īnskan att bota sin sjukdom och kan dīrmed vara beredda att betala stora summor fīr att bli friska. 100 000 kronor īr inte sī mycket om man jīmfīr med att fī leva ett friskt liv.

Michael Zand har dock frīmst arbetat med att vīrva rika mīnniskor som vill bli vackra. Han har rīrt sig pī kīndisfester dīr han vīrvat kunder.

- De flesta av vīra kunder kīper vīr behandling fīr utseendets skull. Vi marknadsfīr det som den ultimata skīnhetsbehandlingen, sīger Michael Zand till Kvīllsposten.

Fīrutom att man inte līmnar n