Publicerad: 2007-05-19

Etniskt brokig fransk regering

Bernard Kouchner

Roger Karoutchi

Martin Hirsch

Eric Woerth

Jean-David Levitte

Pierre Lellouche

I torsdags utnīmnde president Nicolas Sarkozy som vīntat Franīois Fillon till premiīrminister och under fredagen tillkīnnagjordes resten av den nya franska regeringen. Sammanlagt 20 regeringsposter har tillsats varav 15 ministerposter. ītminstone sju av de 20 har annan etnicitet īn den franska. Mest pītagligt īr det judiska inslaget, vilket kanske inte īr att fīrvīnas īver dī Sarkozy sjīlv īr judisk-ungrare och hans hustru Cīcilia Sarkozy judisk-spanjorska.

De judar som īterfinns bland de 20 īr utrikesminister Bernard Kouchner, statssekreteraren Roger Karoutchi, och ombudet Martin Hirsch. Enligt uppgifter pī vissa franska hemsidor īr dessutom budgetminister Eric Woerth av judisk bīrd, men uppgiften har inte kunnat verifieras.

I regeringen īterfinns ocksī fīr fīrsta gīngen i Frankrike en minister av arabiskt ursprung i form av justitieministern Rachida Dati. Dīrutīver īr statssekreteraren īric Besson, med ansvar fīr politiska framtidsprognoser, fīdd i Marocko av en mor av okīnd etnicitet som invandrat frīn Libanon och en far frīn det franska flygvapnet.

Den nya kulturministern Christine Albanel var tidigare administratīr fīr Fondation pour la Mīmoire de la Shoah, Stiftelsen fīr fīrintelsens minne.

Redan vid fīrsta anblicken framgīr att judar kommer ha ett stort inflytande īver den franska utrikespolitiken kommande īr. Utrikesministern Kouchner anses stī bīde Israel och USA nīra, vilket avviker frīn traditionell fransk politik som istīllet fīrsīkt fīrvalta relationerna med de forna nordfranska kolonierna samt de forna franska protektoraten Syrien och Libanon. Kouchner, en īterkommande gīst till Israel som utnīmnts till hederdoktor vid Ben-Gurion universitetet i Beersheba, brīt ocksī med de franska politiska etablissemanget dī han gav ett uttalat stīd till den brittisk-amerikanska invasionen av Irak 2003.

Utīver Kouchner sī har juden Jean-David Levitte, den nuvarande franske USA-ambassadīren, utnīmnts till Sarkozys diplomatiske rīdgivare, personlige representant v