Publicerad: 2007-05-21

Michael Zand dementerar

Sverigedemokraternas nya stjīrnskott Michael Zand, eller Ardavan Mallahzadeh som han hette dī han invandrade till Sverige frīn Iran, har hīrt av sig angīende den artikel som den-svenske.com publicerat i samband med hans īvergīng frīn moderaterna. Den korrespondens som Zand fīrde med den-svenske.com:s Meister Eckehart mynnade ut i en rad frīgor som fīrblivit obesvarade av Michael Zand samt ett hot om att han tīnker stīmma hemsidan utifall artikeln om honom inte avlīgsnas. Av den anledningen har den-svenske.com beslutat att publicera korrespondensen mellan Michael Zand och Meister Eckehart i sin helhet fīr att offentliggīra de bīda parternas stīndpunkter.

En del av tvisten berīr Michael Zands affīrspartner i USA, Alfred Sapse, en judisk līkare frīn Piatra Neamt i Rumīnien som utbildat sig i oftalmologi, līran om īgat, fīrst i Rumīnien och sedan i Israel dit han flyttade och sedemera praktiserade som oftalmolog. Sapse har dīrefter flyttat till USA dīr han arbetat med helt andra omrīden īn vad som motsvarar hans utbildning. 1980 dīmdes Sapse av hīgsta domstolen i Los Angeles fīr att falskeligen ha utgivit sig fīr att vara doktor i samband med att han sīlde medicinen Gerovital, trots att den inte tillīts i Kalifornien och trots att den enligt flera vetenskapliga studier inte har nīgon positiv inverkan pī patienter. Sapse har varit inblandad i flera kontroverser efter det och varnades sī sent som i slutet av fīrra īret av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) fīr de metoder han anvīnder i sin verksamhet tillsammans Michael Zand.

Nedan fīljer korrespondensen i sin helhet:From: Zand
To:
Sent: Sunday, May 20, 2007 21:15 PM
Subject: Hej!

Hej!

Jag har fītt veta att ni pī internet har skrivit en artikel om mig, jag tackar fīr uppmīrksamheten. Men ni pīstīr vissa felaktiga saker om mig.

Jag var medlem i moderaterna och aktiv i īver 8 īr.

De gīr personkontroller vid medlemskap och under valīret dī man stīller upp som kandidat.
Jag stod pī samtliga vallistor under valet 2006. Pga tidsbrist och att jag under līnga perioder arbetade utomlands ville jag inte ha nīgra tyngre tidskrīvande poster.
Mina fīretag har funnit līnge och vi har alltid skīt oss exemplariska. Jag īr īven vice ordfīrande fīr Sveriges Ingenjīrer(distrikt Halland) med 120.000 medlemmar.

Om dessa pīstīende o mig vore sanna tror ni verkligen jag hade fītt vara kvar hos moderaterna?

Det finns lagar och fīrordningar i Sverige och hade jag gjort minsta fel sī tror jag inte man hade tvekat pī att polisanmīla mig.

Det kīnns bra att vara med i SD. Jag ska arbeta hīrt och aktivt fīr att sprida partiets budskap. Jag tror att fler moderater kommer att gī īver till SD nu framīver.

Man ska inte kommentera pīstīenden och rykten pī internet men:

*Har aldrig hetat "Ali"... ?!

*ZandCell īr ett fīretag som sysslar med forskning pī hESC (human embryonic stem cell).

Vi īr fīr nīrvarande 9 personer i bolaget, varav de flesta īr medicinska doktorer/professorer.

Har kontor i USA, har precis bīrjat utfīra kliniska behandlingar pī patienter i Mexico och Indien fīr tillfīllet (att utfīra kliniska tester i līnder med stora befolkningsgrupper īr standard inom den medicinska vīrlden). Verksamheten īr finansierad av mig sjīlv och andra privata investerare och det kommer att drīja minst ett antal īr innan vi kan bīrja med att ta betalt fīr vīra behandlingar. Vi kommer dīremot att bīrja sīlja stam celler till laboratorier och test kliniker redan i īr. Vi utfīr kliniska behandlingar och forskar pī en sjukdom som heter retinitis pigmentosa(en sjukdom som leder till blindhet). All vīr forskning och teknik īr och patenterad.

ZandCell och ett amerikanskt fīretag gjorde en s.k. "merger", fusion, fīr nīgra veckor sedan.

Jag īr numera vice president i det nya bolaget som hīller pī att formas efter fusionen.

Tillsammans var vi med och sponsrade European Stem cell and Regenerative Medicine Congress 2007 i London. En stor kongress dīr vīrldens stīrsta och viktigaste bioteknik fīretag fanns representerad, bla Pfizer och Geron.

Kongressen hemsida http://www.terrapinn.com/2007/stemcells/

(vīr logga finns pī hīgra sidan av startsidan)

ZandCell var īven med pī "Worldhealth" kongressen i december 2006 i Las Vegas, USA.

Vīrldens stīrsta organisation fīr "anti-aging" medicin.

Ni kan līsa mer pī http://www.worldhealth.net (hemsidan har mer īn 4 miljoner unika hits per mīnad)

Virtual Exhibit Hall pī worldhealth's hemsida (ZandCell har en videopresentation, līngs ner)

http://www.worldhealth.net/p/virtual.html

Utomlands nīr jag berīttar vad svensk press skriver om ZandCell sī skrattar de och sīger t.ex. att den s.k. professorn tror vīl fortfarande att jorden īr platt.

Det īr nīstan lite pinsamt med sīna uttalanden och artiklar. De dumfīrklarar sig sjīlva...

Hoppas nu att vi fīr slut pī alla rykten med dessa fīrklaringar=)

Med Vīnliga Hīlsningar

Michael Zand

PS. Det finns inga som helst spīr efter den artikel(i kvīllposten) man hīnvisar till.
Jag och expressen(īger Kvp+GT) hade en tvist(fīrtal+fīrolīmpning) dīr jag vann. Alla spīr av artikeln togs bort och de publicerade en rīttelse i alla tidningar.
Rīttelsen som publicerades finns sparad.
Sī jag ber er dīrfīr att ta bort alla hīnvisningar till artikeln i kvīllsposten frīn er artikel.

I artikeln finns īven en hīnvisning till en annan artikel i HP dīr Hīgskolan i Halmstad hade tappat bort min ansīkan. Dagen efter hittade de min ansīkan.
Det īr vīl tur att jag har sparat artikeln (se bilaga) och kanske lite otur att bara fīrsta artikeln finns pī deras arkiv pī nītet. Denna har jag ingen lagligt rītt att krīva att ni tar bort men hoppas att ni antingen tar med att jag fick en ursīkt eller tar bort den delen ocksī.

Kīnns sī otroligt trīttsam att behīva fīrsvara sig men jag har ju inte gjort nīgot fel eller olagligt eller ens omoraliskt... DS

Tack pī fīrhand!From: Den Svenske
To: Zand
Sent: Sunday, May 21, 2007 13:41 PM
Subject: Hej!


Hej,

Givetvis kommer vi att publicera en rīttelse om uppgifter som vi tidigare har publicerat visat sig vara felaktiga.

Beklagar pīstīendet om ditt tidigare namn, men kan du verifiera huruvida du alls har bytt namn eller inte?

Angīende Kvīllposten sī var īterfinns den rīttelse du talar om? Den īterfinns ītminstone inte i de mediadatabaser dīr artiklarna om dig īterfinns.

Dī jag sjīlv studerat biomedicin, cellfysiologi och onkologi, īven om mitt nuvarande huvudomrīde īr mīnniskans genom och proteom, sī stīller jag mig minst sagt skeptisk till att ni i dagslīget skulle kunna behandla multipel skleros, īldrande, Alzheimers eller nīgonting annat med hjīlp av stamceller pī ett meningsfullt sītt. Finns det nīgon oberoende studie som stīdjer sīdana pīstīenden?