Publicerad: 2007-05-22

Sverigedemokraterna valde in jude i partistyrelsen

Sverigedemokraterna, Sveriges ledande nationaldemokratiska parti, valde under sitt massmedialt uppmīrksammade riksīrsmīte den gīngna helgen fīr fīrsta gīngen in en jude i partiets styrelse. 26-īrige Kent Ekeroth utnīmndes vid riksīrsmītet till suppleant i styrelsen och till partiets internationelle sekreterare.

Kent Ekeroth īr son till judinnan Janina Ekeroth som īr 1970 invandrade till Sverige frīn Pavlodar i dīvarande Sovjetunionen och nuvarande Kazakstan. Hon hette dī Janina Kazarina.

Tillsammans med brodern Ted Ekeroth driver Kent den sionistiska organisationen Fīr Israel och Demokrati i Mellanīstern (FIDIM) som verkar fīr judiska etniska intressen. I styrelsen fīr organisationen īterfinns fīrutom brīderna īven judarna Daniel Krygier, Alexander Krygier och Benjamin Leo Graffīr. īven Ted Ekeroth īr medlem i Sverigedemokraterna och var den som līg bakom att Nationaldemokratiska Studentfīreningen i Lund omvandlades till Sverigedemokratiska Studentfīreningen i Lund dīr han sjīlv blev ordfīrande.

I slutet av fīrra īret blev Kent Ekeroth uppmīrksammad i samband med att han tvingades līmna sin praktikplats pī den svenska ambassaden i Tel Aviv.

Modern Janina Ekeroth īr utbildad līkare och driver sedan 1994 privatkliniken Ultraljud Klinik i Lund AB. Vid en granskning av verksamheten fīrra īret upptīckte Ekobrottsmyndigheten att Janina gjort sig skyldig till grovt skattebrott, fīrsvīrande av skattekontroll och grovt bokfīringsbrott. Enligt Ekobrottsmyndigheten undanhīll Janina mellan īren 1998 och 2004 patientavgifter och arvoden pī īver tvī miljoner kronor. īr 2002 blev Janina Ekeroth remisslīkare och till en remisslīkare betalar patienterna inga avgifter, utan de finansieras istīllet av Region Skīne. Janina redovisade dock inte utbetalningarna frīn Region Skīne utan gīmde undan pengarna, sammanlagt 1,5 miljoner kronor, pī ett separat konto.

Ekobrottsmyndigheten upptīckte īven en rad mīrkliga avdrag som Janina gjort. Bland annat sī fick en av brīderna Ekeroth en betald resa till en skrīck- och fantasyfilmfestival i Spanien under fīrevīndningen att den skulle kunna inspirera honom till att senare producera en informationsfilm om Ultraljud Klinik i Lund. Kent Ekeroth har dīrutīver en mobiltelefon skriven pī fīretaget, vilket gīr hans samtal avdragsgilla.

Dom mot Janina fīll den 13 februari i Lunds Tingsrītt som dīmde henne fīr bokfīringsbrott och fīrsvīrande av skattekontroll, medan ītalet fīr grovt skattebrott ogillades och bokfīringsbrottet inte heller ansīgs grovt. Hon dīmdes till villkorligt fīngelsestraff och 100 dagsbīter ī 250 kronor. Domen har īverklagats av bīde īklagaren och Janina och kommer prīvas av hovrītten i Malmī.

Valet av Kent Ekeroth i kombination med det reservationslīsa omhuldandet av den iranske kommunpolitikern Michael Zand understryker Sverigedemokraternas avstīndstagande frīn svensk nationalism och svenska etniska intressen.

Det īr garanterat mīnga