Publicerad: 2007-06-04

Regler och information kring Folkets marsch

Den 6 juni samlas som bekant nationalister i Stockholm fīr att fira nationaldagen. Du som ska delta i Folkets marsch ska vara i Vasaparken klockan 13.00 dī marscen avgīr. Folkets Marsch īr en gemensam marsch fīr stolta svenskar. Det finns i tīget ett nationalsocialistiskt block som vi uppmanar alla stolta nationalsocialister att gī med i. De nationalsocialistiska blocket stīller upp bakom Nationalsocialistisk fronts fanor. Liksom i hela tīget īr det viktigt att du tīnker pī att klī dig respektabelt.

Nīr den gīende delen av Folkets marsch īr slut pībīrjas nīsta etapp. Med tal och musik, saft och bullar, līsk och frallor inbjuds de som av en eller annan anledning inte kan delta i den gīende delen av firandet till gemensamt firande med fyrsiffrigt antal.

Fler representanter fīr den svenska nationalistiska rīrelsen kommer att hīlla tal. Bland annat kommer deltagarna att bjudas pī tal av Bjīrn Bjīrkqvist.

Som tidigare īr finns det kostnadsfri saft och bullar fīr de minsta deltagarna, fīr de lite īldre finns istīllet bland annat nationell litteratur fīr bland annat historisk och politisk skolning.

Missa inte detta unika tillfīlle att fira och mingla bland ītskilliga hundratals, om inte tusental, andra nationalister. Det stīende firandet berīknas pībīrjas cirka 14:30 uppe i Vanadislunden. Vanadislunden ligger bakom Vanadisbadet, mellan Sveavīgen och Valhallavīgen nīra Norrtull.

Ordningsregler infīr Folkets marsch
Fīr arrangemangets bīsta finns en del ordningsregler som vi ber alla deltagare att fīlja. Līs dīrfīr dessa sī du īr fīrberedd innan nationaldagsfesten.

1. Var i Vasaparken i god tid. Det vill sīga allra helst innan klockan 13:00.

2. I Vasaparken kommer vi att stīlla upp oss fyra och fyra efter funktionīrernas uppmaning. Eventuella banderoller kommer att bīras līngs sidan i de led som īr ytterst i tīget, det vill sīga varken fler eller fīrre īn fyra deltagare per led.

3. Var vaksam pī funktionīrernas direktiv, bīde under uppstīllningen sī vi snabbt kan fī ett snyggt och disciplinerat tīg, men īverlag under hela dagen. Funktionīrerna identifieras genom vita pikītrījor med ordet Funktionīr tryckt pī ryggen.

4. Fysiska angrepp eller fysiska provokationer frīn antagonister kommer inte att accepteras, det kommer att ītgīrdas, angrepp kommer till exempel att stīvjas enligt rītten till nīdvīrn. Dīremot ska verbala utspel frīn kommunister bemītas med disciplinerad tystnad, skillnaden pī upptrīdande mellan anarkister och kommunisterna jīmfīrt med nationalister fīr tala fīr sig sjīlv.

5. En ljudbil kommer att finnas i tīget, medan tīget marscherar utan slagord.

6. Alkohol īr totalt fīrbjudet i samband med firandet, liksom innan, och cigarrettrīkning fīr ej fīrekomma under marschens gīng.

7. Eftersom vīr nationaldag īr en stor festlighet b