Publicerad: 2007-06-05

Demonstrationer mot G8-mītet

Turerna var mīnga kring īrets demonstration mot det globaliseringsmīte som anordnas i den lilla tyska badorten Heilingendamm. Tysklands Nationaldemokratiska Parti (NPD) fick fīrst tillstīnd att demonstrera mot G8 i Schwerin. Fīrvaltningsrīttens andra instans beslīt dock att demonstrationen inte fick īga rum i centrala Schwerin, utan i utkanten. Samtidigt gav inte rītten tillstīnd fīr en motdemonstration. Pī līrdagsmorgonen stoppade polisen sīvīl nationalister som motdemonstranter som ville ta sig in i Schwerin.

Demonstration i Līneburg mot G8-mītet

Fīrutom nationalister sī har īven vīnsterextremister demonstrerat. De har dock visat att de som vanligt inte har nīgot stīrre intresse av att fīra fram politik utan att det primīra att fī anvīnda vīld. Hundratals poliser har skadats, varav en handfull till den grad att livet fortfarande stīr pī spel. Bilar har satts i brand, barrikader har byggts, vīldsamma kravaller har prīglat sīvīl Hamburg som Rostock.

ī Ett problem īr att hela Hamburg īr en krigszon i dagslīget, sī jag tīnker inte gī till kīpcentret denna vecka. Det vore sjīlvmord, berīttar en patriot som bor i Hamburg, dīr blodiga sammanstītningar mellan vīnsterextremister och polis īven uppmīrksammats i Sverige, fīr den-svenske.com.
I kontrast till dessa anti-sociala uttryck fīr missnījet īver globaliseringen av Europas folk och mark sī har patrioter frīn hela Tyskland sammanstrīlat i mindre protester. Det allvarligaste som rapporterats till dags dato i samband med detta īr att man i Brandenburger Tor anses har skymfat minnet av īfīrintelsensī offer med anledning av sin demonstration.

Tyskt nationellt motstīnd

Den demonstration som var tīnkt att hīllas i Schwerin fīrbjīds som tidigare nīmnt mer eller mindre i sista stund. Detta gjorde att Tysklands nationalister beslutade sig fīr att hīlla flera mindre demonstrationer īver hela landet istīllet. Enligt tyska kīllor arrangerades inte mindre īn 7 demonstrationer i protest mot G8-mītet. Allt ordnades i stīrsta hemlighet fīr att demonstrationerna skulle kunna īga rum. Faktum īr att de flesta inte ens visste vart vi skulle nīr bussen frīn Hamburg avgick med ca 70 patrioter ombord.

Nīvīl, efter att ha mītt upp kamrater frīn Dortmund sī fortsatte resan emot vad som skulle visa sig vara en liten ort som var belīgen inte mer īn ett par mil utanfīr Rostock vid namn Līneburg. Vi var nu ungefīr 150 patrioter pī vīg mot ett och samma mīl. Sī fort bussen stannat upp vid en parkering sī visste alla vad som gīllde. Ut hoppade entusiastiska nationalister med resta fanor och banderoller, och inom kort ekade īHier marschiert die nationale wiederstandī mellan husvīggarna i Līneburg.

Demonstration i Līneburg mot G8-mītet

Efter cirka 10 minuter sī īkade sīvīl tempot som pulsen hos de flesta patrioter. Tīten hade bīrjat smīspringa, och med hundratalet nationalister framfīr sig sī var det svīrt att se mot vad. Tvī husvīggar pī varsin sida om en gata var vad som gick att urskilja, utīver detta sprang de flesta i blindo. Vad vīntade dīr framfīr? Poliser? Motdemonstranter?

Demonstration i Līneburg mot G8-mītet

Līttnaden var stor bland mīnga nīr det visade sig att det vi hade sprungit mot var hundratals av de vīra som redan var mitt uppe i en demonstration! Personer som aldrig setts fīr kramades och skakade hand, och efter bara nīgon minut sī kunde inte mindre īn 400 patrioter ses marscherande genom gator och torg.

Efter bara ett fītal minuters marsch sī hade vi till slut nītt det