Publicerad: 2007-06-08

Den kvinnliga

Fīr en tid sedan stod det att līsa i kvīllstidningarna om hur en kvinnlig direktīr dīmts till sex mīnaders fīngelse fīr sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt utnyttjande av underīrig. Kvinnan hade dessutom haft ett flerīrigt fīrhīllande med den minderīrige pojken och fītt hans barn.

Vid en nīrmare efterforskning i fallet stod det snabbt klart att den kvinnliga "direktīren" i sjīlva verket driver ett mindre hunddagis. Med tanke pī den sensationalism som stīndigt genomsyrar media sī var vīl det knappast nīgonting att fīrvīnas īver, men i berīttelsen sī dīljer det sig sī oerhīrt mycket mer. I bakgrunden framtonar ett av de fall dīr media engagerat sig mest fīr att fīrmī ett utlīndsk barn att fī stanna kvar i landet trots att hans uppehīllstillstīnd līpt ut och han borde utvisas. Genom att sprida en rad līgner till det svenska folket och till svenska myndigheter sī bistod media med andra ord en kvinnlig hebefil i hennes strīvan att fī hīlla kvar en pojke i landet som hon utnyttjade sexuellt.

Den kvinnliga "direktīren" Carla Kīncke īr fīr det fīrsta inte svenska som flera media gjort gīllande, utan hon fīddes i Argentina och flyttade senare till Sverige. Hīr gifte hon sig med en svensk man med vilken hon fick tvī barn. I samma veva som ett tredje barn var pī vīg valde Kīncke īr 2003 att bli fostermamma till Gustavo Marenales, en dī knappt 14-īrig pojke frīn Uruguay. Vad de īvriga intet ont anande familjemedlemmarna inte visste om var att Gustavo var far till det tredje barnet och att han och Carla haft ett sexuellt fīrhīllande sedan han var 12 īr gammal, ett fīrhīllande som de fortsatte ha bakom ryggen pī īvriga familjemedlemmar.

Nīr Gustavo Marenales befunnit sig i Sverige i tvī īr utan nīgra giltiga uppehīllsskīl beslutade Utlīnningsnīmnden att han skulle utvisas ur landet. Det blev upptakten till intensiv massmedial kampanj fīr att "rīdda" Gustavo frīn att utvisas helt i enlighet med rīdande lagstiftning. Gustavo gjordes till en symbolisk martyr fīr det ondskefulla, rasistiska svenska samhīllet i flera subjektiva och oreflekterade artiklar och nyhetsinslag i bland annat TV4, SVT, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Enligt media var Gustavo Marenales ett utsatt gatubarn som Carla Kīncke tilldīmts vīrdnaden fīr i Uruguay eftersom han for sī illa dīr. Carla beskrevs som en hjīltinna som stod upp fīr de utsatta. En protestlista som samlade īver 9000 underskrifter upprīttades i Nacka till stīd fīr att Gustavo skulle fī stanna kvar i landet. Dīrefter gjordes en kovīndning i īrendet och han fick uppehīllstillstīnd, till synes enbart till fīljd av medias pītryckningar och snyftreportage.

Gustavo Merenales vill stanna

Den bild som media mīlade upp bestod dock av en rad līgner. Carla Kīncke var personlig vīn med Gustavo Marenales familj, som īr en av Uruguays mer framstīende familjer. Marenales var med andra ord inget gatubarn utan hade till och med en egen līgenhet som han fīrīldrar betalade fīr. Kīncke hade heller inte tilldīmts vīrdnaden om pojken, utan av allt att dīma lurade de i Gustavos familj att han skulle flytta till Sverige fīr att fortsītta sin utbildning hīr. Det egentliga syftet var dock hela tiden att Kīncke skulle kunna fortsītta sitt sexuella fīrhīllande med den minderīrige pojken.

I media mīrks idag inte ett enda spīr av sjīlvkritik eller eftertīnksamhet, nu allteftersom de verkliga omstīndigheterna i fal