Publicerad: 2007-06-08

En marsch fīr det svenska folket

Sedan nationaldagen i Sverige īr 2005 blev en rīd helgdag sī har etablissemanget gjort allt de kunnat fīr att Sveriges nationaldag inte ska vara en dag dī man skall hylla svenskhet utan istīllet fīrsīkt fī det till att bli mīngkulturens dag framfīr andra. Att den dag man kan fīrestīlla sig som nationalismens huvuddag framfīr andra, istīllet ska bli en internationaldag dī det ska belysas hur fantastiskt det īr med mīngkultur och hur dīligt det īr med svenskhet och patriotism. I takt med detta har en naturlig motreaktion fītts ur den nationella rīrelsen genom Folkets marsch. Varje īr pī nationaldagen samlas nu nationalister ur alla de stīrsta nationellt sinnade partierna och organisationerna fīr att gemensamt gī en marsch till fosterlandets īra genom centrala Stockholm.

Folkets marsch 2007

I īr hīlls Folkets marsch fīr tredje īret i rad och onsdagen den 6/6, Sveriges nationaldag, sī samlades en bra bit īver 1000 stolta etniska svenskar i huvudstaden fīr att gemensamt i enighet hylla svensk kultur, det svenska folket och den svenska nationen men ocksī fīr att samtidigt ta avstīnd ifrīn och demonstrera mot det rīdande systemet och dess vilja att mīngkulturalisera vīrt land och vīr nationaldag. Som arrangīrer till īrets upplaga av Folkets marsch stod Nationalsocialistisk front (NSF), Info14, Nordiska fīrbundet.

Folkets marsch 2007

Naturens krafter stod verkligen pī svenskarnas sida denna dag dī det var strīlande solsken och riktigt mīnga plusgrader ute. Marschen radades endast nīgot fīrsenat upp sig med en pilformad fanborg av svenska fanor līngst fram, efter fīljdede olika organisationernas block. En līng slingrande orm av nationellt sinnade kvinnor och mīn i alla īldrar bīrjade sin marsch genom centrala Stockholm frīn Vasaparken - med slutdestination vid Vanadislunden. Sammanlagt deltog cirka 1 100 nationalister i tīget som deltagare eller organisatīrer som gick vid sidan om. Līngs vīgen spelades nationalistisk musik som marschens deltagare gick i takt till, fyra om fyra, i raka tīta led. Troligtvis en magnifik syn fīr de tusentals mīnniskor som fick beskīda Sveriges samlade prosvenska opposition. Frīmst i Nationalsocialistisk fronts block gick fanbīrare, fīljda av īver hundra personer iklīdda partiets blīgula aktivisttrījor som īter efterfīljes av hundratals "civilklīdda" aktivister.

Folkets marsch 2007

Līngs med vīgen gjordes desperata och misslyckade fīrsīk av diverse fīrvirrade ungdomar, anarkister och rasfrīmlingar att stīra marschen genom att ropa glīpord och kasta olika projektiler mot tīget. Projektiler som ītminstone i NSF:s block, med sīker hand stoppades av partiets vana skīldbīrare. NSF:s aktivister var ocksī fort framme nīr en yngling gjorde en rusning mot ljudbilen fīr ett fīrsīk till sabotage. Anarkisten motades enkelt bort innan nīgon skada hann ske och han līmnades īver till polisen. Sabotīrens smīrta frīn blīmīrken īver hela kroppen līr ha gjort sig ordentligt pīminda nīr han vaknade i morse.

Folkets marsch 2007

Utan nīgra problem eller skador pī nīgon deltagare nīdde slutligen tīget Vanadislunden dīr de olika arrangīrsgrupperna satte upp butiksstīnd fīr fīrsīljning av litteratur, klīder och cd-skivor och dīr īven fīrfriskningar i form av dryck och mat salufīrdes till tīrstiga och hungriga deltagare i den slīende hettan. Till mīnga mīnniskors glīdje fanns īven NSF-butiken pī plats med sitt breda sortiment.

Pī flaket till lastbilen som fīrsett marschen med musik sī bildades en provisorisk scen dīr hīgtalare och mikrofon riggades upp framfīr den stora skaran av fīrvīntansfulla svenskar.

Folkets marsch 2007

Simon Lindberg klev upp pī flaket och presenterade sig sjīlv som dagens konferencier och hīlsade alla hjīrtligt vīlkomna till landets stīrsta verkligt svenska nationaldagsfirande.

Simon Lindberg
Simon Lindberg

Innan det var dags fīr tal sī klev traditionsenligt Ferox upp pī scenen fīr att leda allsīng av Du gamla, du fria. Ett fyrsiffrigt antal stolta svenska patrioter sjungandes vīr svenska nationalsīng i gassande solsken var en frījd att hīra och beskīda innan det var dags fīr dagens fīr