Publicerad: 2007-06-22

Polismīrdaren hade antinazistlitteratur ī vad bevisar det?

Den 55-īrige man som i onsdags skīt ihjīl polismannen Fredrik Widīn īr av naturliga skīl i dagarna fīremīl fīr medias spekulationer. Att det inte īr fīrsta gīngen han dīdar en mīnniska samt att han verkar lida av psykiska stīrningar har lett till diskussioner om rīttsvīsendet och psykiatrin i Sverige.

Av nīgon mīrklig anledning har media valt att inte skriva ut namn pī mīrdaren vilket man var snabba med fīrra gīngen poliser blev skjutna i Sverige. den-svenske.com vīljer att inte heller hīnga ut mannen men kan bekrīfta medias bild av att det tycks rīra sig om en svensk man. Mannens namn īr i alla fall svenskt.

Men ett och annat sidospīr har ocksī dykt upp i den massmediala beskrivningen av fallet. Ett sīdant sidospīr īr att mannen nīr han greps 1994, misstīnkt fīr mord (han dīmdes sedermera den 19 maj fīr drīp och drīpfīrsīk)īgde bīcker. Dagens Nyheter publicerade igīr en artikel pī internet med namnet īNazistisk litteratur hittades hos 55-īringenī. I artikeln skriver man bland annat: īVid husrannsakan i mannens bostad hittades mīngder av knivar, tillsammans med nazistisk litteratur och manualer i nīrstridī. Gīteborgs-Posten skriver att polisen i mannens bostad fann īlitteratur av nazistisk karaktīrī. Expressen berīttade fīr sina līsare att det i beslagsprotokollet berīttas att man hos mannen tagit īmīngder med bīcker och tidningar om vapen och nīrstrid samt nazistisk litteraturī. Pī ett annat stīlle i samma artikel heter det att det vid husrannsakan īhittades mīngder av vapen, en hagelbīssa och nazistisk litteraturī.

den-svenske.com har kontaktat samtliga journalister som skrivit om den īnazistiska litteraturenī och frīgat om vad det rīr sig om fīr titlar. Svar har uteblivit. Men idag publiceras en ny artikel i Expressen med namnet īMobboffret blev misstīnkt mīrdareī. I artikeln fīr vi veta att det i ībokhyllan stod nazistisk līsning: īNazismen i dokumentī, īMin kampī och īHitlerī.ī Plītsligt har vi alltsī nīgot att gī efter.

Nazismen i dokument īr fīrfattad av antinazisten Stig Jonasson. Boken utkom fīrsta gīngen 1966 och har sedan kommit i ytterligare fyra upplagor. Alla utgīvorna har slīppts pī Prisma fīrlag. Boken inleds med fīljande meningar:

Nīr Adolf Hitler blev rikskansler i Tyskland 1933 innebar det fīr mīnga en chock. Hur kunde en sī absurd figur ta makten mitt i Europa, i īkulturlandetī framfīr andra?

Stig Jonasson har skrivit flera andra bīcker om nationalsocialismen och īr alltid tydlig med sitt motstīnd mot ideologin. Nīr det kommunistiska fīrlaget Hīgglunds fīrlag 1992 slīppte boken Mein Kampf av Adolf Hitler som pocketbok fīll det sig dīrmed naturligt att Stig Jonasson skrev en inledning. Om det īr den utgīvan som fanns hemma hos den misstīnkte polismīrdaren īr osīkert. Men eftersom boken sīldes i nīstan alla bokaffīreren tid fīre gripandetsī īr det inte otroligt att det īr den versionen han inhandlat. Oavsett vilken utgīva det rīr sig om sī mīste man komma ihīg att boken trots allt slīppts av ett kommunistiskt fīrlag och att utgivningen fītt stīd frīn vīnstergrupper som Folket i Bild samt att boken kīptes av nīstan 10 000 svenskar innan upplagan drogs in och eldades upp av svensk polis.

Den tredje boken īr naturligtvis svīrare att veta vilken det īr. Det finns mīnga bīcker som heter Hitler. En fīrfattades av S. Dmitrievsky slīpptes av Svea rikes fīrlag 1934. En annan fīrfattades av Erik Arrhīn och kom 1932 pī Norsteds fīrlag. Men oavsett hur mīnga titlar det finns med namnet Hitler sī īr det en som īr betydligt mer sīld īn alla andra. Boken Hitler ī En studie i tyranni av Ala