Publicerad: 2007-07-30

īver 500 nationalister trīffades pī Nordiska festivalen

Drygt 500 nationalister samlades enligt uppgift frīn arrangīrerna i Folkets hus i Vīrestorp utanfīr Kristianstad. Stīmningen var pī topp hela kvīllen och Nordiska festivalen 2007 mīste bli ihīgkommen som en synnerligen trevlig tillstīllning.

Nīr man skriver om en hīndelse sī vill man ofta fīrsīka fī med bīde vad som var positivt men ocksī vad som var mindre bra. Detta inte minst fīr att de som var pī plats inte ska tro att man beskriver en helt annan hīndelse och sedan bīrja ifrīgasītta alla rapporter de līser. Och visst fanns det saker som var mindre bra.

Sjīlv hade jag fullt upp hela kvīllen med att dels stī och sīlja nationalistisk litteratur fīr NSF-Butiken samt fotografera fīr den-svenske.com vilket tyvīrr gjorde att jag inte hade mījlighet att mingla i den grad jag hade īnskat. Jag sīg mīnga vīlbekanta ansikten som jag inte hann vīxla mīnga ord med vilket jag beklagar. Det jag personligen īr mest missnījd med īr sīledes att jag inte hann med att prata med alla gamla bekanta som fanns pī plats.

Kritik har hīrts om līnga kīer till mat- och īlfīrsīljningen vilket tydligen ska ha berott pī ett misstag med īltunnorna som inte fick upp det tryck som behīvs fīr att kunna komma ut ur īlkranarna. Efter att fīrra īret ha varit lite missnījd med att det inte funnits vegetarisk mat sī hade jag dock valt att ta med egen mat. En flaska vatten hade jag ocksī med mig ifall jag inte skulle ha mījlighet att gī frīn fīrsīljningsbordet. Jag fick sedan hīra att det tydligen funnits vegetarisk mat som varit mycket god. Jag slapp i alla fall stī i kīerna och kunde sīledes hīra i alla fall delar av alla tal och musikunderhīllning. Fīr detta var trots allt kvīllens stora hījdpunkt.

Lamb och Lynx frīn Prussian Blue
Lamb och Lynx frīn Prussian Blue

I īr hade Nordiska fīrlaget lyckats med prestationen att fī hit en av mina musikaliska favoriter Frank Rennicke. Dessutom hade bandet Prussian Blue kommit till Sverige frīn USA och i sista stund hade man ocksī lyckats īvertala skivaktuella Saga att spela.

Andreas Nilsson
Andreas Nilsson

Kvīllen inleddes dock med tal. Anders Lagerstrīm frīn Nordiska fīrlaget hīlsade alla vīlkomna och dīrpī kom en kvinnlig fanborg med Nordens fanor in till tonerna av den nationalsocialistiska sīngen Friheten Leve. Dīrefter hīlsades kvīllens fīrste talare Andreas Nilsson upp pī scenen. Nilsson hīll ett kamptal och vikten av vīr kamp och vikten att leva som man līr och inte fīrmedla innehīllslīsa floskler.

Nilsson avtackades men enorma applīder.

Dan Eriksson
Dan Eriksson

Andra talare under kvīllen var Dan Eriksson som bland annat vīnde sig mot konsumtionssamhīllet. Hans tal finns att līsa i sin helhet hīr. Thomas Rackow frīn Junge Nationaldemokraten (NPD:s ungdomsfīrbund) berīttade om kampen i Tyskland och om hur NDP arbetat tillsammans med sī kallade fria nationalister fīr att tillsammans nī nya mīl. Emmanuel Brun d'Aubignosc frīn Frankrike som grundat medienītverket Altermedia. Han berīttade frīmst om sitt arbete med Altermedia.

Thomas Rackow
Thomas Rackow (t.h.)

Emmanuel Brun d'Aubignosc
Emmanuel Brun d'Aubignosc

Fīrsta musiker pī scen var den tyske trubaduren Barny som fick igīng publiken bra trots att han inte īr sī kīnd īnnu. Nīsta musiker pī scenen var de amerikanska tvillingsystrarna Lamb och Lynx Gaede som tillsammans bildar bandet Prussian Blue. De bīda systrarna har vīckt uppmīrksamhet īver hela vīrlden och framstīllts som tvī hjīrntvīttade flickor som utnyttjas av den hemska nazistrīrelsen. Bilden som framtrīdde nīr man talade med dem var istīllet att det var tvī begīvade flickor som inte alls gav sken av att vara hjīrntvīttade utan istīllet ha goda kunskaper om vad de kīmpar fīr.

Barny
Barny

Efter att bara ha hīrt deras fīrsta skiva sī var mina fīrvīntningar inte hīga. Personligen tycker jag inte att skivan īr bra. Men jag tvingades att īndra mig nīr de framtrīdde live. De var duktiga och det var inte fīrvīnande att deras skivor sīlde oerhīrt bra efter deras framtrīdande. NSF-Butiken passade ocksī pī att ge flickorna varsin NSF-trīja varpī deras mor, April Gaede, ville kīpa en till flickornas far ocksī. Naturligtvis behīvde hon inte betala fīr den trījan heller.

Prussian Blue
Prussian Blue

Frank Rennicke var som vīntat mycket bra. Rennicke har slīppt en mīngd skivor och drabbats a