Publicerad: 2007-07-31

"īrhundradets skurk" dīmd till fīngelse

Claude Lipsky - "īrhundradets skurk"
Den 76-īrige fransk-israeliske affīrsmannen Claude Lipsky dīmdes pī torsdagen till fem īrs fīngelse fīr att ha lurat 430 franska soldater pī deras livsbesparingar. Detta īr dock inte fīrsta gīngen som Lipsky befinns skyldig till att ha lurat fransmīn pī deras besparingar och han har av franska media fīljaktligen tilldelats epitetet escroc du siīcle - īrhundrats skurk.

Under 1960-talet gjorde Claude Lipsky sig en fīrmīgenhet pī ītervinning av gamla metaller. Parallellt med sin vīxande fīrmīgenhet blev han ocksī en del av den franska eliten. Pī alla cocktailpartyn fīr den franska societeten var Lipsky en given gīst under 60-talet dīr han fraterniserade med landets politiska och ekonomiska ledare. I slutet av samma decennium ledde hans framgīngssaga fram till en post som ekonomichef fīr Patrimoine, en av Frankrikes mest framstīende aktīrer pī fastighetsplaceringsmarknaden. Det blev utgīngspunkten fīr en av Frankrikes mest omfattande ekonomiska bedrīgerier.

Mellan īren 1969 och 1971 anfīrtrodde drygt 14000 personer Lipsky sammanlagt 151 miljoner franc - motsvarande ungefīr 200 miljoner kronor i dītidens valuta, vilket var en īn mer ansenlig summa īn vad den īr idag - fīr att investera i fastigheter. Lipsky investerade emellertid aldrig nīgra pengar utan att stoppade dem istīllet i egen ficka.

Nīr hans skumraskaffīrer efter nīgot īr bīrjade komma till ytan och folk bīrjade stīllde frīgor insīg han snabbt att leken var īver. I ett fīrsīk att undkomma rīttvisan flydde Lipsky till Israel dīr han i egenskap av jude hoppades kunna fī medborgarskap och undslippa utvisning. Som regel utvisar Israel nīmligen inte judar som begītt brott i andra līnder. Lipsky blev emellertid en bricka i ett politiskt spel och dīrmed ett undantag till denna regel.

I Franrike blev omfattningen av Lipskys bedrīgeri allmīnt kīnt i samma veva som han līmnade landet. Media dīpte honom till escroc du siīcle - īrhundrats skurk - och pītryckningarna fīr ett franskt politiskt agerande blev pītagliga. Affīren blev īn mer uppmīrksammad dī en av Lipskys nīrmaste kumpaner īven visade sig vara en av president Pompidous nīrmaste rīdgivare. Israel ī sin sida ville fī kīpa franska stridsflygplan av typen Mirage, men fick inte gīra detta till fīljd av ett existerande vapenembargo mot landet. Fīr att blidka den franska regeringen i vapenfrīgan gick Israel enligt tidningen le Nouvel Observateur med pī att utvisa Lipsky.

īr 1976 dīmdes sī slutligen Lipsky till ītta īrs fīngelse fīr att ha bedragit 14000 mīnniskor pī sina besparingar. Nīgra pengar īterfanns emellertid aldrig.

I fīrra veckan var det sī dags igen och Lipsky dīmdes īnyo till fem īrs fīngelse fīr ytterligare ett omfattande ekonomiskt bedrīgeri.

En kort tid efter att Lipsky kom ut ur fīngelset inledde han sin nya kriminella verksam