Publicerad: 2007-09-23

Sanningen om rasbrīket i Jena

Justin Barker

Media har de senaste dagarna uppmīrksammat hur tusentals svarta marscherat genom samhīllet Jena i sīdra USA i protest mot det fīrment "rasistiska" amerikanska rīttsvīsendet. Bakgrunden īr att sex svarta ungdomar ītalats fīr drīpfīrsīk i samband med att de till synes helt oprovocerat angrep en 17-īrig vit man, Justin Barker. De sex slog ned Barker bakifrīn sī att han ramlade omkull och nīr han vīl līg ned pī marken sparkade de honom medvetslīs varefter de fortsatte att hoppa och sparka pī hans livlīsa kropp.

De svarta i Jena menar att de ītalade ungdomarna behandlas orīttvist som ītalas fīr drīpfīrsīk och har fītt stīd av svarta intresseorganisationer runtom i landet som krīver att de sex inte borde ītalas īverhuvudtaget fīr den brutala misshandeln. īven media har valt att beskriva ītalet som ett exempel pī "rasism". I svensk media har det bland annat skrivits att "[h]īndelserna i Jena visar att kampen mot rasism fortfarande inte īr slut. Varken i USA eller i vīrlden i īvrigt".

Fīr att rīttfīrdiga vinklingen att de svarta som hoppade och sparkade pī Justin Barker īr de egentliga offren i sammanhanget sī har media fokuserat pī en hīndelse som intrīffade i Jena i augusti fīrra īret. I samband med uppropet infīr hīssterminen fīr pojkar vid Jena High School informerades eleverna om skolans regler och klīdkoder. Under den efterfīljande frīgestunden frīgade en svart pojke skīmtsamt frīgan om svarta elever fick sitta under ett trīd kallat white tree pī skolgīrden. Alla i rummet skrattade och frīgan besvarades med att alla givetvis fīr sitta var de vill.

Nīsta dag, 31 augusti, sī upptīckte de fīrsta eleverna som anlīnde till skolan att nīgon hade hīngt upp snaror i det aktuella trīdet. Skolpersonal tog omedelbart ner dessa och de flesta studenter sīg aldrig skymten av snarorna, utan fick kīnnedom om dem senare genom TV- och tidningsreportage.

Skolan fann omedelbart de tre vita elever som hade hīngt upp snarorna i trīdet men kom fram till slutsatsen att de inte hade nīgra rasistiska motiv och de tre erkīnde att det endast var ett dīligt skīmt. Media valde dock att underblīsa historien vilket īkade de redan existerande rasmotsīttningarna i staden. Den 6 september fīrekom det ett hetsig grīl mellan en svart och en vit flicka, och samma dag fick en vit pojke kīras till akuten fīr att sys efter att han fītt ett slag i bakhuvudet. Hīndelserna skakade Jena High School och polis stationerades pī skolan under hela 7 september.

Fram t.o.m. den 30 november rapporterades inga rasrelaterade brīk vid skolan, men denna kvīll satte nīgon skolbyggnaden i brand. Ingen har hittils gripits fīr dīdet och polisen har inte funnit nīgot motiv. Pī grund av branden stīngdes skolan i fyra dagar under vilka det fīrekom en hel del brīk i samhīllet. Den 1 december hīlls det en privat fest vid "Fair Barn", en stor byggnad som anvīnds fīr olika sociala arrangemang. Deltagarna pī festen var nīstan uteslutande vita. Vid 23-tiden fīrsīkte fem oinbjudna svarta elever ta sig in pī festen, men en flicka sa īt dem att de inte fick komma in. Pojkarna insisterade, och en vit man ī som inte sjīlv var elev ī klev emellan fīr att hindra dem frīn att komma in. Det uppstod slagsmīl och andra vita ī som inte heller var elever ī blev inblandade. Nīr polisen kom till platsen erkīnde en av de vita att han varit delaktig i brīket och erkīnde misshandel. Tvī av de svarta som var inblandade i brīket skulle senare komma att delta i misshandeln av Justin Barker.

Dagen dīrpī, 2 december, var det slagsmīl mellan tre svarta elever och samma vita man vid nīrbutiken Gotta Go. En av de svarta greps fīr misshandel och stīld. Robert Bailey, 17, var inblandad i bīde "Fair Barn" och "Gotta Go" slagsmīlet, samt misshandeln av Justin Barker.

Den 4 december var den fīrsta skoldagen efter branden. Det rīdde fullstīndigt kaos. Eleverna var indelade i tillfīlliga klasser. Efter lunchen slog en svart elev, Mychal Bell, till synes helt oprovocerat ned Justin Barker bakifrīn varpī flera svarta elever rusade till platsen och hoppade och sparkade pī honom. Enligt domstolsprotokoll sī var Barker troligtvis medvetslīs redan innan han landade i backen, dīr hans angripare hoppade och sparkade pī hans livlīsa kropp.

Nīr studierektor Gawan Burgess kom till platsen trodde han att pojken var dīd. Han blīdde frīn bīde īronen och nīsan och visade inga livstecken. En ambulans kīrde Barker till akuten dīr han vīrdades i omkring 2 timmar. Efter att man rīntgat hans hjīrna kunde man konstatera att Barker haft tur som inte īdragit sig hjīrnskador. Han slīpptes frīn sjukhuset senare samma dag men var blind pī ena īgat i tre veckor och led av svīra smīrtor i huvudet under de kommande 6 mīnaderna.

Theo Shaw och Robert Bailey

Theo Shaw och Robert Bailey, tvī av de ītalade

Sex svarta ungdomar som varit inblandade i īverfallet pī Barker greps en kort tid efter dīdet. Till fīljd av den brutalitet som uppvisades och att angriparna borde ha fīrstītt att det fīrelīg en fara fīr Barkers liv nīr han līg livlīs pī marken, men att de īndī fortsatte att sparka och hoppa pī hans huvud, sī ville īklagaren att de sex skulle ītalas fīr fīrsīk till drīp.

Infīr rīttegīngen som īgde rum i somras sī valde īklagaren att mildra ītalet till att gīlla grov misshandel. Hittills har endast Mychal Bells