Publicerad: 2007-09-26

Bjīrn Bjīrkqvist utsatt fīr falsk tillvitelse

Mitt i Vīrmdī

I gīrdagens utgīva av lokaltidning Mitt i Vīrmdī anklagas Bjīrn Bjīrkqvist fīr att ha hotat den kristdemokratiske kommunpolitikern Stefan Dozzi. Bjīrkqvist nīmns inte vid namn, men de uppgifter som framkommer i tidningen gīr det enkelt fīr envar att ta reda pī vem som pīstīs ha hotat Dozzi.

Enligt artikeln lever Dozzi i stīndig skrīck efter de pīstīdda hoten frīn Bjīrkqvist

Kommunalrīdet Stefan Dozzi (kd) tvingas se sig īver axeln nīr han gīr pī Vīrmdīs gator. Nīr han īr pī vīg hem undrar han om nīgon stīr och vīntar pī honom i trapphuset, eller om det ska finnas ett hakkors inristat i hans dīrr [...] Stefan Dozzi berīttar att hans familj har upplevt de senaste dagarna som jobbiga. Han har polisanmīlt 28-īringen fīr hot och undersīker tillsammans med Svenska kommittīn mot antisemitism om det finns mījlighet att īven anmīla honom fīr hets mot folkgrupp.

Vad īr det dī fīr hot som Bjīrkqvist framfīrt som skrīmt upp Dozzi till denna grad? Vīlan, fīr att vara exakt, inga hot īverhuvudtaget. Vad den alarmerande artikeln i Mitt i Vīrmdī bygger sina pīstīenden pī īr att Bjīrkqvist skrivit en artikel som publicerats pī den-svenske.com. I sin artikel kommenterar Bjīrkqvist en tidigare artikel skriven av Dozzi dīr den senare pīstīr att han "īr oroad īver den tystnad kring Fīrintelsen som i dag rīder inom det politiska livet, men ocksī i samhīllet i stort". Bjīrkqvist konstaterar med en rad exempel att det tvīrtemot vad Dozzi vill gīra gīllande alls inte rīder nīgon tystnad kring Fīrintelsen i samhīllet, utan den diskuteras stīndigt i olika sammanhang.

Nīgra "hot" utīver att han pīvisar det felaktiga i vad Dozzi ville gīra gīllande i sin artikel riktar Bjīrkqvist aldrig mot kommunpolitikern. Dozzi īr dessutom vīl medveten om att nīgra hot egentligen inte har riktats mot honom, men menar att "[nazisterna] anvīnder kodade ord eftersom de vet att de bevakas och inte kan hota nīgon uttryckligen. En sīdan hīr text skapar en hotfull stīmning och ger klartecken īt lokala anhīngare att gīra nīgot [...] nu īr det bara en tidsfrīga innan hotmejlen kommer".

Nīr Dozzi kontaktas och blir ombedd att ge exempel pī de "kodade ord" som han menar utgīr ett fīrtīckt hot mot honom sī kan han dock inte ge nīgra. Dozzi fīrklarar att han baserar sitt pīstīende pī "analyser som andra har gjort utifrīn vissa ord som jag har fītt till mig dī, bland annat Sīpo dī".

Han sīger sig emellertid inte kunna ge nīgra konkreta exempel pī vad dessa analyser kommit fram till var hotfullt i Bjīrkqvists artikel och sīger sig sjīlv inte ha gjort nīgon motsvarande analys. Han vill heller inte gī in pī vilka "de andra" īr som utīver Sīpo tydligen skall ha kontaktat honom och pīstītt att det finns fīrtīckta hot i form av kodord i artikeln. Huruvida Sīpo verkligen har kontaktat Dozzi och i sīdana fall pī vilka grunder īr o