Publicerad: 2007-11-08

Tusentals nationalister deltog i Ryska marschen

Ryska marschen pī den folkliga enhetens dag

Den 4 november īr 1612 īr dagen dī Moskva befriades frīn den polsk-litauiska ockupationen. Minin och Pozjarskij samlade det ryska folket och ledde motstīndet mot ockupanterna som befann sig i Moskva. Detta blev slutet pī en period som gītt till historien som Den stora oredan och som pīgick mellan ungefīr 1598 och 1613.

Minin och Pozjarskij

Minin och Pozjarskij

Denna dag firades vartenda īr innan den bolsjevikiska revolutionen, ledd av judar, brīt ut īver Ryssland och nīrbelīgna līnder. Fīr nīgra īr sedan īterupplivade patrioter denna tradition och idag firar folket en dag fīr "Nationens Enhet" īver hela landet. I stora stīder utfīrs marscher med tal (Moskva, Sankt-Petersburg, Vladivostok, Vladimir, Novgorod o.s.v.). Sedan 2005 firas officiellt "Den folkliga enhetens dag" vilket blivit landets inofficiella nationaldag istīllet fīr den 12 juni som firas fīr att markera Rysslands sjīlvstīndighet efter Sovjetunionens fall. I samband med att "Den folkliga enhetens dag" blev rīd dag 2005 upphīrde den 7 november som firas till minne av oktoberrevolutionen att vara arbetsfri dag.

Ryska marschen pī den folkliga enhetens dag

Som en rysk motsvarighet till Folkets marsch samlas ryska nationalister frīn olika sammanslutningar i nīgot som de kalla fīr Ryska marshen. I īrets Ryska Marsch i Moskva deltog cirka 7 000 mīnniskor. Organisatorer bakom Ryska Marschen var de nationalistiska organisationerna DPNI, NDPR, RONS, Pamjat och Ryska Folkets Union. Fīrutom ryssar i marschen fanns nationalister frīn olika līnder i Europa och frīn USA pī plats. Sverige fanns ocksī representerat. Representanter fīr RNE:s nordiska avdelning fanns pī plats. Nationalsocialistisk front hade inbjudits att delta men kunde dessvīrre inte sīnda nīgon representant. Medlemmar frīn RNE gavs dīrfīr tillfīlliga befogenheter att bīra NSF:s flagga under demonstrationen fīr att markera Nationalsocialistisk fronts stīd fīr rysk nationalism.

NSF:s blīgula flagga fanns med i marschen

NSF:s blīgula flagga fanns med i marschen

Ryska marschen pī de