Publicerad: 2007-11-12

Italien har fītt nog av zigenares brottslighet

I slutet av oktober uppstod ett prekīrt diplomatiskt līge mellan Italien och Rumīnien sedan den 47-īriga italienska kvinnan Giovanna Reggiani rīnats, vīldtagits, misshandlats och līmnats att dī i ett dike av en invandrad rumīnsk medborgare. Hīndelsen i sig utgīr emellertid bara toppen pī ett isberg vilket lett fram till heta kīnslor i Italien mot rumīnska medborgare i landet.

Upprinnelsen till konflikten īr de mīnga rumīnska medborgare som under de senaste īren invandrat till Italien, i synnerhet sedan landet gick med i EU den fīrsta januari 2007. Hittills i īr har īver 200 000 rumīnska medborgare invandrat till Italien vilket gīr att de sammanlagt 556 000 rumīnska medborgarna i Italien utgīr landets stīrsta invandrargrupp. Vissa uppskattningar gīr gīllande att det verkliga antalet īr betydligt stīrre. I deras fotspīr har īven en hīg brottslighet fīljt, varav en stor andel begīs av rumīnska zigenare. Fīrska siffror visar att rumīnska medborgare utgīr den mest īverrepresenterade gruppen i brottsstatistiken.

24-īrige Nicolae Romulus Mailat

īven Reggianis mīrdare, 24-īrige Nicolae Romulus Mailat, var zigenare och hans gīrning betraktas av mīnga italienare som droppen som fick bīgaren att rinna īver.

"Det hīr īr inte invandrare som har kommit hit fīr att leva hīr, utan en sort som har brottslighet som sitt frīmsta kīnnetecken. Jag kan inte līta bli att pīpeka att nīr 75 procent av alla som grips kommer frīn samma land, dī har vi ett problem", kommenterade Roms borgmīstare Walter Veltroni situationen.

Marzio Barbagli som studerat invandrares brottslighet ī det italienska inrikesministeriets vīgnar kommenterade i en artikel i Corriere della Sera att rumīnska medborgare īvertrīffar alla andra invandrargrupper i frīga om mord, vīldtīkter, vīldsbrott, utpressning och fickstīlder. Flera tidningar har den senaste tiden ocksī krīvt ett stopp pī invandringen till Italien. "Ingen mer tolerans" skrev tidningen Il Messaggero pī sin fīrstasida medan tidningen Il Giornale gick sī līngt att de i en ledare drog slutsatsen att "De borde alla deporteras".

De politiker som under flera īr līmnat de italienska grīnserna īppna pī vid gavel och vilka dīrmed īr ytterst skyldiga till situationen har snabbt hīrsammat de ljudliga protesterna. En tillsatt snabbutredning fīrbereder en lag som skall gīra det mījligt att utvisa alla invandrare med kriminell bakgrund ur landet. Lokala myndigheter i Rom, Milano, Neapel, Turin och Florens har redan upprīttat listor med īver 5000 kriminella invandrare som de vill skall utvisas ur landet, de flesta av dem rumīnska medborgare. Ytterlligare drygt 100 rumīnska medborgare som avtjīnar straff i italienska fīngelser skall repatrieras enligt den italienska justitieministern. Invandrare som fīrsīker ītervīnda sedan de utvisats riskerar tre īrs fīngelse.

De italienska reaktionerna mīts dock med viss fīrstīelse av den rumīnska regeringen. Den rumīnske utrikesministern Adrian Cioroianu sade exempelvis i en intervju nyligen att han under ett besīk i Egypten "īvervīgde att kīpa en bit av den egyptiska īknen och skicka dit alla de som fīrstīr landets anseende". Eftersom det īr kīnt att zigenare utgīr en stor andel av de rumīnska medborgare