Publicerad: 2007-12-19

Bedrīgeriet med de mīnskliga rīttigheterna

Ingen verbal konstruktion īr sī kraftfull och effektiv nīr det gīller att fullstīndigt avvīpna dess kritiker som uttrycket om "mīnskliga rīttigheter". Sedan instiftandet av FN:s deklaration om de mīnskliga rīttigheterna 1948 har inte en enda regering i vīrlden, eller frihetsīlskande akademiker, undvikit uttrycket nīr de yrat om vīrldsfīrbīttringar eller hoppats pī att utīka sin egen vīlfīrd. Trots detta har det skett en pīfallande īkning av inskrīnkningar av de mīnskliga rīttigheterna sedan klausulen om just dessa rīttigheter togs i bruk.

Anledningen till det īr enkel och representerar inte en motsīgelse vad gīller begreppet. Den lexikografiska konstruktionen "mīnskliga rīttigheter" īr det mest framgīngsrika verktyget fīr att dīlja ofīrītter gentemot sīrskilda rīttigheter hos folk. Idag har det blivit ett honnīrsord fīr liberal plutokrati och dess vīnstervridna fīrfattare i sīkandet efter ett moraliskt fīrsvar fīr dessas militīra īventyr eller mediala līgner. Vid en nīrmare grammatisk undersīkning av den lexikografiska akrobatiken vad gīller uttrycket "mīnskliga rīttigheter" sī betecknar det ett abstrakt juridiskt omrīde som vilar pī en myriad av olika definitioner. Dess ursprungliga beskaffenhet fīrhindrar konkreta rīttigheter fīr ett givet folk, nation, ras, folkstam eller social grupp. Uttrycket "mīnskliga rīttigheter" īr specialdesignat fīr en rotlīs och anonym individ eller en gīr-det-sjīlv konsument utan historiskt minne, omedveten om sin ras och kultur. Det īr ett sjīlvuppfyllande uttryck med olika innebīrd i olika sociala och historiska sammanhang. Fīr en utfattig palestinier bosatt i ett flyktinglīger pī Vīstbanken har mīnskliga rīttigheter en annan innebīrd īn fīr hans granne, den judisk-amerikanske nybyggaren vars avlīgsna kusiner fīrsvann i Europa under andra vīrldskriget. Fīr en serbisk bonde har mīnskliga rīttigheter en innebīrd, fīr den nīrbelīgna albanske jordbrukaren en annan. Fīr en av Washington DC:s experter eller politiker har mīnskliga rīttigheter en annan klang īn fīr den fattige vita jordbrukaren i Oklahoma som har fītt avveckla eller fīrlorat sitt arbete till illegala invandrare.

De mīnskliga rīttigheternas ideologi īr sīrskilt vīl infīrlivad i den amerikanska rīttsprocessen. Dess franska motsvarighet les droits de līhomme ("mannens rīttigheter") skulle, om det anvīndes i dagens USA, orsaka raseri hos mīnga feminister och bisexuella. Den amerikanska nationens grundare Thomas Paine skulle troligen bli stīmd om han gett ut sitt arbete The Rights of Man idag eftersom hans uttryck "man" syftar till ett maskulint och helt vitt samhīlle. Sīledes skulle Paines betydelsefulla virila "man" bli ersatt av det kastrerade, om inte transvestita, adjektivet "mīnniska". Tyskarna verkar ha stīrre tur dī deras uttryck Menschenrechte īr nīrmare det engelska uttrycket om mīnskliga rīttigheter. ītminstonde var det vad som var meningen efter denazifieringsprocessen som i stor utstrīckning drevs fram av den judisk-amerikanska Frankfurtskolans omskolare i efterkrigstidens Tyskland.

Mīnga fīrfattare menar att de mīnskliga rīttigheterna īr av bibliskt ursprung vars sekulīra utskott skapat grundstenarna i den moderna liberala demokratin. Nīr man studerar ideologin om de mīnskliga rīttigheterna nīrmare visar det sig att det īr den mest rasistiska och sjīlvfīrhīrligande tro som orsakar orīkneliga katastrofer och besvikelser. Ideologins egna natur framhīrdar att alla folk īr jīmlika ī och dīrfīr kan offras. Budskapet som ideologin om de mīnskliga rīttigheterna framfīr īr illusionen att varje mīnniska pī jorden mīste vara rik och vacker, och att denne kan byta social status efter tycke. En fīrstulen blick pī verkligheten visar dock att folk inte īr fīdda jīmlika, icke vare sig det gīller fysik eller den genetiska uppsīttningen! Nīgon bīr pī kromosomer som grundar fīr kriminalitet och gīr denne till ett framtida fall som seriemīrdare. Nīgon fīds med avlīngt ansikte och runt format bakhuvud, likt mīnga europīer, en annan har en sluttande panna pī en neanderthalliknade skalle. Nīgons IQ tangerar 150, en annan īr sinnessvag och till stīrre belastning fīr samhīllet īn en tillgīng fīr det. Omsatt i praktiken i ett mīngkulturellt samhīlle sī leder dogmen om de mīnskliga rīttigheterna till social polarisering, spīnningar och slutligen till inbīrdeskrig.

Sīrskillt barbarisk īr dogmen om d