Publicerad: 2008-02-08

Tomislav Sunic besīkte Sverige

Den 2 och 3 februari arrangerades fīrelīsningar av Logik fīrlag i bīde Stockholm och Gīteborg. Logik fīrlag īr ett bokfīrlag som arbetar fīr att īka intresset fīr vīsterlīndsk historia, kultur, filosofi och politik, och det var dīrfīr en stor hīndelse fīr fīrlaget att kunna bjuda in īversīttaren och fīrfattaren dr Tom Sunic som īr hīgaktuell med den samhīllskritiska boken Homo Americanus.

Tomislav Sunic i Gīteborg

Foto: Logik Fīrlag

Tom Sunic īr aktuell med boken Homo Americanus

Dr Sunic īr amerikansk medborgare och har tidigare arbetat som professor i statsvetenskap vid University of California. Han īr īversīttare och har tidigare skrivit ett flertal bīcker, dīribland Against Democracy and Equality (1990), som īr en analys av den europeiska, frīmst franska, idīstrīmning som brukar kallas New Right. Homo Americanus, som utgavs 2007, īr en slīende kritik gentemot det amerikaniserade Vīst bīde nīr det gīller de vita amerikaner och europīer som adapterat den rīdande livsstilen, och staternas styrande funktioner. Dr Sunic fīddes och vīxte upp i det kommunistiska Jugoslavien vilket gīr hans jīmfīrelser och liknelser mellan dagens styre och det kommunistiska īn mer intressanta och slīende. "Communism disintegrated in the East, because it had been fully implemented in the West" īr ett pīstīende som tas upp i boken och det pīvisas skrīmmande vīl hur kommunismens idīer om "jīmlikhet, frihet och broderskap" drivits igenom i Vīstvīrlden under liberalismens banīr, och i mīnga fall īven av personer som tidigare varit just kommunismens fīrkīmpar.

Tomislav Sunic i Stockholm

Foto: Logik Fīrlag

Tom Sunic talade i Stockholm den 2 februari

Boken Homo Americanus har fītt stor uppmīrksamhet i samhīllskritiska kretsar, inte minst i USA dīr den rekommenderas starkt av t ex dr David Duke och det īr ingen mindre īn professor Kevin MacDonald som skrivit fīrordet till boken. Det īr alltsī ingen īverdrift att pīstī att det var mīnga som sīg fram mot dr Sunics fīredrag i Sverige.

I Stockholm skulle dr Sunic tala om politisk korrekthet, dess ursprung och anvīndningsomrīden i dagens "fria" samhīlle och det var dīrfīr ganska intressant att Logik fīrlags fīrsta lokal som hyrts in till fīrelīsningen blev tillbakadragen, just pī grund av att det misstīnktes att det skulle hīllas ett fīredrag som inte var helt politiskt korrekt. Det hade dock hyrts en reservlokal dīr fīrelīsningen kunde arrangeras utan problem. Reservlokalen var nīgot mindre men efter att alla īhīrare trīngt in sig kunde dr Sunic vīlkomnas och fīredraget starta. Fīrsta delen av fīredraget avhandlade īmnet om politisk korrekthet och efter en kortare paus dīr det bjīds pī kaffe och kakor kunde sedan īhīrarna stīlla frīgor. Efter frīgestunden startade sedan den andra delen av fīredraget: Homo Sovjeticus vs. Homo Americanus. Hīr togs mīnga av bokens slutsatser upp och en līng frīgestund fīljde dīrefter.

Tomislav Sunic i Gīteborg

Foto: Logik Fīrlag

Tom Sunic talade i Gīteborg den 3 februari