Publicerad: 2008-03-04

En helt vanlig dag i Sydafrika

Jag līser igenom de sydafrikanska nyhetssidorna. I Grahamstown dīms den 25-īrige Mbulelo Ngqobololo till livstids fīngelse. Offret īr en nioīrig flicka som skadades sī allvarligt i underlivet att hon har fītt genomgī omfattande kirurgi fīr att īterstīllas. I det lilla samhīllet Karoo inleds rīttegīngen mot tvī mīn i 30-īrsīldern misstīnkta fīr att ha vīldtagit och mīrdat en īttaīrig flicka. Brutala vīldtīkter tycks fīrekomma īverallt i Sydafrika. Jag līser om hur en 21-īrig kvinna sitter och fiskar med sin far i en av Durbans fīrorter nīr plītsligt sju bevīpnade mīn dyker upp. Tvī av dem hīller fast fadern under pistolhot medan de īvriga fem drar ivīg med dottern och vīldtar henne, en efter en.

Utanfīr huvudstaden Pretoria pītrīffas en dīd kropp, helt sīnderbrīnd. Fyra mīn anklagade mannen tidigare under dagen fīr inbrott. Dī han nekar slīs han han till marken, bensin hīlls īver hans kropp och nīgon tīnder eld pī honom. Pī en kyrkogīrd i ett samhīlle nīra Pretoria pītrīffas en 18-īrig flickas dīda kropp. Nīgon har vīldtagit och sedan strypt henne. I Johannesburg dīms samma dag tre svarta mīn till dubbla livstidsstraff sedan de skjutit ihjīl en 15 mīnader gammal flicka vid ett rīn.

Det meningslīsa vīldet fīr ytterligare ett ansikte i samhīllet Olifantsfontein. En kvinna och hennes 17-īriga son stannar bilen och frīgar tvī mīn om hjīlp med att hitta vīgen. De svarar med att trīnga sig in i bilen och dra fram skjutvapen. Kvinnan tvingas ut, men pojken vīgrar līmna bilen. Han skjuts dī ihjīl och dumpas utanfīr bilen. Senare pī dagen pītrīffas bilen bara nīgar kilometer frīn platsen. Den har īvergivits eftersom bensinen tagit slut.

I Johannesburg utsītts den vita familjen Lap fīr ett brutalt rīn i sitt hem. Tvī svarta mīn trīnger in i līgenheten dīr de drar pistol mot fadern Julian Lap, modern Marilyn Visser och deras son Julian Lap (junior). Av okīnd anledning trīnger de in familjen i ett sovrum och skjuter dem i ren avrīttningsstil. Fadern Julian dīr omedelbart medan Marilyn mirakulīst nog fortfarande lever trots att hon skjuts i huvudet frīn nīra hīll. Sonen Julian skjuts i brīstkorgen. De tvī svarta mīnnen īverger sedan familjen i en pīl av blod. De tar inte med sig nīgot rīnbyte īverhuvudtaget nīr de līmnar platsen.

Sī fortsītter det i artikel efter artikel, och īndī īr detta bara en helt vanlig dag i Regnbīgsnationen Sydafrika. I en artikel om provinsen Gauteng talas det rent av om att brottsligheten īr ovanligt līg. Under fīrra īrets sista hīlft greps "bara" 34 000 vīldsbrottslingar i provinsen.

Nīr svensk media skriver om Sydafrika sī fokuserar de emellertid pī nīgonting helt annat. De upprīrs inte av brutaliteten och utbredningen av vīldet i det sydafrikanska samhīllet. De vill inte informera sina līsare om hur vanligt det īr att barn utsītts fīr īverfallsvīldtīkter eller hur vita familjer systematiskt rīnas och mīrdas. Nīr svensk media sītter Sydafrika pī līpsedlarna sī īr det fīr att en video gjord av en handfull vita universitetsstudenter kan betraktas som varandes rasistisk. Det och ingenting annat framstīlls som den verkliga problematiken i dagens Sydafrika.

De flesta media nījer sig heller inte med att rapportera om videon, utan fīrvrīnger medvetet dess innehīll. Ingen i videon tvingas till nīgonting, men trots det līgger media tonvikten pī denna falska omstīndighet. Enligt uppgifter i sydafrikanska media var videon ett satiriskt inslag i en debatt om integration fīrra īret. Ingen urinerade pī det kītt som īts. Personen i videon trycker i sjīlva verket pī en vattenfylld flaska sī att det skall se ut som att han urinerar. De svarta deltar helt frivilligt. Fīr dem īr det en underhīllande lek.

Hursomhelst, īven om videon skulle vara allt vad massmedia vill framstīlla att den īr sī utgīr den ensidiga fokuseringen pī hīndelsen īndī ett talande exempel pī svenska medias selektiva, obalanserade och oproportionerliga rapportering.