Publicerad: 2008-04-02

NSF-Butiken byter namn till Arminius.se

Sedan NSF-Butiken nystartades pī internet fīr ca 2 īr sedan har utvecklingen varit oerhīrt positiv och butiken har lyckats bli Nordens stīrsta nationella butik med ett brett utbud av allt frīn direkt politiskt material, i form av flygblad och klistermīrken, till inspirerande musik, DVD-filmer, affischer och īven en antikvarisk avdelning. Den sektion dīr NSF-Butiken dock visat de otvivelaktigt stīrsta tillgīngarna īr inom litteraturen dīr utbudet inte kan mītas av nīgon annan fīrsīljningssida pī internet. Mīnga av titlarna īr NSF-Butiken ensam om att salufīra i bīde Sverige och Norden vilket har medfīrt att kretsen av kīpare som īr intresserade av att bestīlla blir allt stīrre. Fīr detta stora utbud av produkter har vi till stor del alla vīra kunder att tacka dī det īr dessa som, genom sina bestīllningar, mījliggjort att vi kunnat kīpa in allt intressant material och īven producerat en del eget efter alla de fīrslag vi fītt. Ett stort tack till alla vīra kunder!

Arminius.se

Det allt stīrre intresset fīr butiken har slutligen medfīrt en diskussion om att byta namn dī det inte frīmst ska vara ett stīllningstagande fīr NSF att handla i butiken utan den ska enkelt och effektivt kunna fīrmedla intressanta produkter till kunskapstīrstande svenskar, oavsett vilken politisk instīllning de har i dagslīget, dī syftet givetvis īr att nī utanfīr kretsen av personer som redan tagit aktiv stīllning fīr svenskarna sī att fler och fler kan ansluta sig till den nationella rīrelsens led.

Som nytt namn pī den butik dīr svenskarna īven fortsīttningsvis kommer hitta kunskap och inspiration har vi valt namnet pī den germanske hīvding som en gīng fīr alla sīg till att freda omrīdet īster om Rehnfloden - Germania - frīn en romersk invasion och annektering till det romerska imperiet. Arminius var den hīvding som enade germanerna īr 9 eKr och med en betydligt mindre styrka lyckades besegra ett imperiums till synes oīvervinneliga styrkor. 3 hela legioner av yrkessoldater, 25 000 man, nedkīmpades av fria germaner i Teutoburgerskogen och satte dīrefter punkt fīr varje romerskt fīrsīk att erīvra germanskt territorium. Arminius styrkor segrade dock inte pī grund av ett īverlīgset antal eller framstīende militīr utrustning utan vīra fīrfīder segrade fīr att de mīlmedvetet och intelligent valde sitt slagfīlt, ett slagfīlt som de sedan gick i dīden fīr att vinna. Arminus seger i Teutoburgerskogen sīkerstīllde att Norden fortsatte vara ett fritt omrīde dīr vīra fīrfīder kunde fortsītta tala sitt eget sprīk och framfīrallt fortsītta styra īver sitt eget īde. Arminius īr en stark symbol fīr den tidlīsa kampen fīr vīrt folk o