Publicerad: 2008-06-02

Bīgmonument vīcker starka kīnslor

De homosexuella vinner stīndigt nya segrar runt om i Vīrlden. I Tyskland hedrades nyligen den homosexuelle juden Magnus Hirschfeld med en egen gata i Berlin. Hirschfeld tillhīrde de tidigare att tala om att allt īr normalt och talade om termen Det Tredje Kīnet. 1919 startade Hirschfeld Institutet fīr sexualvetenskap. Hirschfelds perversa litteratur tillhīrde de bīcker som eldades upp i de symboliska bokbīl som īgde rum i Tyskland. Nu har han dock fītt īīterupprīttelseī och i Berling finns nu sīvīl minnesmonument īver homosexinstitutet som en gata som bīr Magnus Hirschfelds namn.

Den 27 maj invigdes ytterligare ett monument fīr att hedra Tysklands homosexuella i centrala Berlin. Monumentet īr ett stort betongblock med ett titthīl. Nīr man kikar in kan man se tvī mīn som kysser varandra. Bakom monumentet stīr den dansk-norska konstnīrsduon Michael Elmgreen & Ingar Dragset. Syftet med monumentet īr att hedra de homosexuella som anses ha dīdats i īFīrintelsenī.

Vid detta monument ska man sīrja homosexuella genom att titta pī hīngelfilm.

Mīnga vanliga tyskar har reagerat med avsmak pī monumentet eftersom de anser att bīghīngel inte passar i det offentliga rummet pī skattebetalarnas bekostnad. Infīr invigningen ville konstnīrerna ha det kyssande paret pī inbjudningskorten men det stoppades av den kristdemokratiske statssekreteraren. Andra har riktat kritik mot att det bara īr mīn som kysser varandra i betongkuben. Dīrmed, menar kritikerna, exkluderas alla homosexuella kvinnor. Men den tyngsta kritiken kommer, inte helt ovīntat, frīn Israel och Yad Vashem (īmyndigheten till minne av Fīrintelsens martyrer och hjīltarī).

Historikern Israel Gutman pī Yad Vashem i Jerusalem menar att Tyskland gjort ett stort misstag som lītit inviga bīgmonumentet som till rīga pī allt ligger strax intill det stora minnesmonumentet īver alla judar som sīgs ha mīrdats i īFīrintelsenī.

Vid detta monument ska man sīrja judar.

- Om besīkare fīr intryck av att det inte var nīgon stor skillnad pī judarnas lidande och de homosexuellas sī īr det en skandal, sīger Gutman.

Enligt homosexuell historiebeskrivning blev tusentals homosexuella mīrdade i de tyska koncentrationslīgren fīr att de var homosexuella. Israel Gutman sīger till den polska tidningen Rzeczpospolita att han trodde att tyskarna fīrstod vilket stort brott īFīrintelsenī var, men sedan de jīmfīrt īFīrintelsenī med stort īFī med de homosexuellas pīstīdda īde sī īr han bedrīvad.

Gutman menar ocksī att mīnga av de homosexuella som mīrdades sjīlva var nationalsocialister och mīrdades som en fīljd av interna brīk i NSDAP. De skulle alltsī inte ha mīrdat fīr att de var homosexuella utan fīr att de var osams med Hitler. Nīgon homofobi