Publicerad: 2008-06-17

Staten vill īvervaka dig

Storebror ser dig

Mīnniskor lever idag sina liv pī Internet. Man līser nyheter, man bokar biljetter, bestīller pizza, deltar i mīten, debatterar, skriver bloggar, gīr sina bankīrenden, kīper och sīljer aktier, deltar i diverse grupper, telefonerar osv via Internet. Datorn har blivit ett bekvīmt redskap fīr svenskarna att leva sina liv. Pī gott och ont. Detta inlīgg ska inte handla om huruvida det īr av ondo eller inte att mīnniskor lever genom Internet utan om det faktum att riksdagen nu īr pī vīg att klubba en lag som kommer att bevaka varje medborgares minsta steg i cyberrymden.

Genom den fīreslagna FRA-lagen kommer Fīrsvarets radioanstalt kunna īvervaka all elektronisk trafik som passerar Sveriges grīnser. Eftersom Internet īr ett globalt system sī īr det mycket trafik som passerar grīnserna utan att man tīnker pī det. Mīnga nītbaserade e-postkonton ligger utomlands, dessutom kan trafik passera via utlīndska servrar īven fast man skickar brev med en svensk e-postadress till en annan svensk adress. Det samma gīller med msn, youtube, Facebook och andra populīra sītt att kommunicera pī.

Enligt fīrslaget kommer inte varje enskild person att direkt īvervakas, men indirekt. Genom ett slags filter kommer man aktivt sīka efter vissa ord, telefonnummer, IP-adresser, geografi, sprīk, kryptering, ord, sprīkbruk, jargong osv som kan vara av intresse fīr dem som vill īvervaka dig.

Anledningen till FRA-lagen sīgs vara att man vill skydda oss svenskar frīn terrorism. Hittills har Sverige klarat sig frīn nīgra terrorattentat men regeringen tror att det bara īr en tidsfrīga innan landets angrips. FRA-lagen īr sīledes en av en rad ītgīrder som tas fīr att skydda svenskarna mot riksdagens politik.

Storebror ser dig

Massinvandringen īr den bakomliggande anledningen till att det anses finnas ett terrorhot mot Sverige. Istīllet fīr att dī īndra riktning pī Sveriges politik och infīra en mer svenskvīnlig politik sī vīljer man att avlyssna samtliga svenskar. Vi har sett hur liknande ītgīrder gīng efter annan drabbat svenskarna. Man fīrsīmrar fīr svenskarna efter att man genom en oansvarig politik skapat otrygghet.

Samhīllet satsar pī att īvervaka butiker, parker, offentliga lokaler, skolor osv fīr att svenskarna ska kīnna sig trygga. Men tryggheten infinner sig inte. Tryggheten kommer inte fīrrīn fridstīrarna īr borta. Fler poliser kanske kan fīrhindra vissa brott om man tīnker att tillfīllet gīr tjuven, men det īr ocksī sī att tjuven gīr brottet och sī līnge man ger tjuven fritt intrīde till marknaden sī kommer det begīs brott dīr. Polisen kan inte īvervaka allt dygnet runt.

FRA-lagen īr sīledes inget annat īn ytterligare en inskrīnkning av svenskarnas rīttigheter fīr att hindra brott som svenskarna hade sluppit om riksdagen fīrt en annan politik. Man straffar svenskarna fīr īratal av oansvarig invandringspolitik genom att bevaka dem in i minsta detalj.

Storebror ser dig

Det īr nīrmast klichīartat att ta upp likheterna mellan FRA-lagen och boken 1984 men likheterna īr trīffande. George Orwell ville med sin bok visa hur Sovjetunionen kartlade sina medborgare in i minsta detalj fīr att kunna fīrhindra īsiktsyttringar som inte passade systemet. I boken īr īvervakningen nīgot tillspetsad med tanke pī att den skrevs 1949 men idag har utvecklingen kommit ikapp. Eftersom knappast nīgon modern mīnniska klarar sig utan Internet sī har datorn blivit Storebrors īga in i varje svenskt vardagsrum. Varje steg vi tar kan komma att kartlīggas om politikerna rīstar fīr denna lag. īven i 1984 berodde īvervakningen naturligtvis pī att man ville fīrsv