Publicerad: 2008-07-24

īppenheten pī Stockholm Pride gīller inte journalister

Nīr det talas i media om homosexrīrelsen talas det ofta om īppenhet och tolerans. Det īr dock bara nīgot som den sī kallade hbt-rīrelsen (hbt īr en samlingsbeteckning fīr homo-, bi, och transsexuella) krīver av samhīllet men inget man sjīlva īr intresserade av att dela med sig av, om det inte īr pī deras egna villkor. En del av Pride-festivalen sker ute pī Stockholms gator. Hbt-rīrelsen marscherar ut sī nakna som lagen tillīter fīr īret, kroppsmīlningar och līspenisar fīr att visa att de īr precis som vilka svenskar som helst.

Man eller kvinna? Bīg eller hetro? Europride vill inte att journalister ska spekulera kring det. Fīr man spekulera i sinnessjukdom?

Denna bild ska tvingas pī folket. Pride-tīget gīr genom centrala Stockholm sī att ingen ska slippa se hbt-rīrelsens rop pī att bli tagna pī allvar. Dīremot gīller hīrda regler fīr de journalister som vill bevaka Pride-festivalen innanfīr inhīgnanden. Pī hemsidan fīr Stockholm Pride (som i īr ocksī kallas Europride) finns klara regler fīr vad man fīr och inte fīr gīra.

Den journalist som intervjuar festivaldeltagare mīste berītta var svaren kan komma att publiceras. Detta īr en ganska naturlig regel, mer underligt īr regeln som fīljer dīrefter.

Ta inte nīgons sexuella līggning eller kīnsidentiet fīr givet, beskriv alltsī inte de mīnniskor ni intervjuar som īhomosexuellī, ītranssexuellī eller ens som man eller kvinna och sī vidare om personen inte uttryckligen sjīlv kallar sig det.

Stīr man och talar med en man sī fīr man alltsī inte skriva att īhanī sīger nīgot om inte personen i frīga varit tydlig med att han verkligen ser sig som en man och inte en kvinna eller en liten brun shetlandsponny som fīr byta skor allt fīr sīllan men som dīremot har gott om hī och en vīlstīdad stallplats.

Om han kallar sig kvinna sī mīste journalisterna acceptera att det īr en kvinna, om man ska tjīna hīgre syften vill sīga.

Den som fotar har ocksī vissa regler att fīlja. Som fotograf har man bara tilltrīde till vissa delar av festivalomrīdet. Om man vill fota eller filma nīgon mīnniska mīste personen som ska filmas eller fotas fīrst ge sitt uttryckliga samtycke fīr detta. Dīremot fīr man ta foton dīr det inte gīr att identifiera ansikten.

Reglerna īr tydliga och kan inte misstolkas. Fīr sīkerhets skull har man fīrklarat vad som hīnder med de journalister som inte sīllar sig till homorīrelsens regler.

OBS! Om nīgon inte fīljer de regler som beskrivits ovan har sīkerhetspersonal, parkchef och pressansvarig rītt att frīnta vederbīrande veckobandet och ackrediteringen.

Nīgon som reagerat mot hbt-rīrelsens syn pī den īppenhet som de stīndigt tjatar om īr Journalistfīrbundets ordfīrande, Agneta Lindblom Hulthīn. Till tidningen Dagen sīger hon att hon īr fīrvīnad īver att en arrangīr stīller krav pī hur media ska rapportera.

ī Jag trodde att vi i dag hade kommit līngre īn sī. Hade man utfīrdat sīrskilda regler fīr bevakningen av partikongress eller nīringslivskonferens tror jag knappt att nīgon journalist hade stīllt upp, sīger Agneta Lindblom Hulthīn.

En myt sīger att homosexrīrelsen skulle handla om sexualisering snarare īn kīrlek. Det fīr man inte ifrīgasītta.

Anna Sīderstrīm, presschef fīr Pridefestivalen, sī