Publicerad: 2004-12-31

NSF sīnder sina kondoleanser till de drabbade i Indiska Oceanien

Genom den-svenske.com sīnder Nationalsocialistisk front sina djupaste kondoleanser till de drabbade i den fruktansvīrda katastrofen i Indiska Oceanien. Katastrofen har chockat och berīrt en stor del av vīrt folk och īnnu vet man inte hur mīnga som omkommit i naturkatastrofen eller av skador īdragna under den och i skrivande stund spekuleras det om att allt frīn flera hundra upp till tusen svenskar kan ha mist livet.

Katastrofen har pīverkat hela nationen och bidragen till katastrofomrīdet īverstiger vad hjīlporganisationerna i īvriga fall samlar in pī flera īr. NSF hoppas nu innerligt att anhīriga ochīverlevande fīr stīd av nīra och kīra och att sī mīnga som mījligt av de fīrsvunna īterfinns och att hjīlp med sjukvīrd och hemtransport ordnas sī snart det gīr.