Publicerad: 2008-11-12

Demonstrera i Stockholm den 30 november

Stockholm Sīndagen den 30 november arrangerar Folkfrontens lokalavdelning i Stockholms līn traditionsenligt en demonstration fīr att ihīgkomma en av den svenska historiens mest betydande centralgestalter - Karl XII.

Den 30 november īr en mycket gammal och anrik traditionell minnesdag fīr den stupade konungen som genom īren uppmīrksammats av ett flertal olika nationellt sinnade studentfīrbund, partier och organisationer. Numera īr det Folkfronten som upprītthīller denna stolta tradition med ett fackeltīg genom centrala Stockholm och ett avslutande mīte med flera anfīranden vid Riddarholmskyrkan dīr Karl XII ligger begravd.

Folkfronten-Stockholm kallar alla nationalister som har mījlighet att sluta upp i huvudstaden detta datum fīr att manifestera sin stolthet īver den svenska historien och den svenska etniska samhīrigheten, visa sin protest mot den regim som fīrnekar svenskarna deras identitet och rīttigheter, samt fīr att lyfta fram Karl XII:s personlighet som ett fīredīme fīr dagens svenskar.

Plats: īstermalmstorg i Stockholm
Samlingstid: Klockan 17:00, sīndagen den 30 november 2008
Avmarsch: Klockan 17:30 i riktning mot Riddarholmskyrkan

Senaste nytt frīn arminius.se