Publicerad: 2009-02-14

Antalet asylsīkande īkar i Norge

Norge Antalet asylsīkande som kommit till Norge īr 47 procent hīgre i januari i īr jīmfīrt med fīrra īret, skriver Aftenposten. Den stīrsta enskilda gruppen kommer frīn Afghanistan. Av de 1.275 asylsīkande var 224 personer dīrifrīn. Frīn Irak kom 190 personer. 138 utger sig fīr att vara frīn Eritrea och 136 frīn Somalia. Norge har under de senaste īren drabbats av fruktansvīrda gruppvīldtīkter och andra dīd av just somalier. 171 av de asylsīkande pīstīr sig vara minderīriga.

Fīrra īret sīkte totalt 14.431 personer asyl i Norge. Detta var i sin tur en dubbling frīn īret innan dī 6.538 personer sīkte asyl. Om statistiken fortsītter som i januari kan det bli en stor īkning īven i īr.

Senaste nytt frīn arminius.se