Publicerad: 2009-02-13

Yttrandefrihetsfientlig insīndare fīr stīd av journalister

Bromīlla Den 9 februari publicerade Kristianstadsbladet en insīndare frīn signaturen Fīrīlder. I insīndaren skrev fīrīldern bland annat:

Pī Humleskolan i Bromīlla īr det tydligen helt okej att uttrycka sina īsikter helt utan konsekvenser. Minst en elev gīr runt i klīder som tydligt visar hans rasistiska īsikter och trots att andra elever tagit upp detta vid flertal tillfīllen verkar ingen i ledningen bry sig.

Journalister i hela Sverige har dragit īronen īt sig. Hur kan det komma sig att det finns en skola som līter eleverna īuttrycka sina īsikter helt utan konsekvenserī? Undersīkningar har visat att fīrīldern hade rītt. Rektorn har fīrbjudit trījor, kepsar och andra plagg med symboler och sifferkombinationer som kan kopplas till rasism men man har inte gītt lika līngt som fritidsgīrden i Bromīlla som inte ens tillīter kīngor och rakade huvuden. Insīndaren har fītt landets journalistkīr att inse att det hīr finns ett enormt problem som mīste redas ut och plītsligt har fīrīldern fīrvandlats till īfīrīldrarī som protesterar och stīller frīgor om hur det kan komma sig att eleverna fīr ha kīngor pī fītterna utan att straffas.

TT rapporterar om problemet och har bland annat talat med socialdemokraten īke Eliasson frīn skol- och ungdomsnīmnden som tycker att skolan och fritidsgīrden bīr ha samma regler. Han vill att reglerna nu ses īver.

Sveriges Radio Kristianstad har talat med fritidsledaren Jenny Ahlgren-Bleckert som stolt bevisar sin demokratiska plikt dī hon fīrbjudit inte bara symboler och amerikanska bomberjackor utan īven hīngslen, ett plagg som kanske anses vara oerhīrt rasistiskt mot mīnniskor som gillar hīng pī byxorna.

Sven Hīkansson, rektor pī Humleskolan stīlldes i gīr mot vīggen av Kristianstadsbladet. Han berīttar att man tillīter kīngor men bara med svarta skosnīren eftersom andra fīrger kan betyda olika saker. Bryter man mot denna policy och exempelvis har en annan fīrg pī snīrena sī kan det bli problem fīr den bīngstyriga eleven.

ī Krīnkningar av detta slag leder till samtal med elev och fīrīldrar vid upprepade tillfīllen. En elev kan ocksī bli polisanmīld med anledning av sitt sītt att ge uttryck fīr sina īsikter. īven socialen kan bli underrīttad, fīrklarar rektorn fīr Kristianstadsbladet.

Ingen journalist har funderat hur man kan ta en īfīrīlderī pī allvar som kritiserar att elever tillīts att uttrycka sina īsikter.

Senaste nytt frīn arminius.se