Publicerad: 2009-02-17

Kravaller i Tensta

Tensta Polisen larmades vid īttatiden pī mīndagskvīllen sedan ett 50-tal ungdomar tīnt eld pī containrar, parkbīnkar med mera och kastat sten i invandrartīta Tensta. Tillsammans med polis begav sig brandkīren till omrīdet fīr att slīcka brīnderna. Brandkīren tvingades fīrst avvakta i slīckningsarbetet dī de attackerades av stenkastande ungdomar. Sedan polisen sīkrat omrīdet kunde brandkīren gīra sitt jobb.

Kravallerna tycks vara planerade. Bland annat har polisen hittat ett lager med stenar som lagts pī en gīngbro.

I slutet av fīrra īret drabbades Tensta av liknande kravaller. Under julaftonsnatten hīrjade gīngen som bland annat angrep en ambulans. Dagarna innan hade de invandrartīta omrīdena Rosengīrd i Malmī och Kronogīrden i Trollhīttan drabbats av liknande kravaller.

Den stora nyheten blev dock inte hur det kunde slumpa sig att de invandraromrīden i tre olika delar av landet kunde drabbas av samma vīldsamma fenomen, utan att nīgra poliser i Rosengīrd anvīnt orden īblattejīvlarī och īapajīvelī nīr de īkte genom ett brinnande Rosengīrd och attackerades av stenkastare.

Senaste nytt frīn arminius.se