Publicerad: 2009-02-20

Karlstadsbor vill slippa Negern

Karlstad I Karlstad finns ett kvarter som sedan līnge heter Negern. Nīr nu Peab planerar att bygga nya bostīder i omrīdet sī har mīnniskor hīrt av sig till kommunen och klagat pī namnet. Det īr knappast obekant fīr de boende i Karlstad att det finns ett kvarter som heter Negern sī det īr inte otroligt att anta att det īr nīgon som bor utanfīr kommunen som līst om Peabs planer pī internet och reagerat pī kvartersnamnet, īven om det bland de protesterande sīkert finns toksollar īven i Karlstad som letar rasism i varje vrī.

Det īr stadsbyggnadsnīmnden som fītt ta emot klagomīlen som sīgs komma frīn bīde privatpersoner och fīreningar.

ī Men vi har inga befogenheter att byta namn pī kvarteret. Vi har tittat pī det dīr fīrut, men kommit fram till att vi inte kan gīra nīgonting, sīger Hīkan Holm (S) ordfīrande i stadsbyggnadsnīmnden.

Enligt Hīkan Holm har man skickat frīgan pī remiss fīr att ta reda pī vad man kan gīra fīr att slippa Negern i Karlstad.

Senaste nytt frīn arminius.se