Publicerad: 2009-02-23

Ett steg nīrmare EU-armī

Europa EU-parlamentet har beslutat om en mer kraftfull sīkerhets- och fīrsvarspolitik. Bland annat vill parlamentet ha en stridsberedd EU-armī pī 60 000 soldater som alltid stīr till fīrfogande. Redan idag samarbetar EU:s līnder kring militīra insatser men nu blir EU-armīn mera fast kring ett samarbete kallat Safe (Synchronized Armed Forces Europe).

Varje īr līgger EU-līnderna 200 miljarder euro pī fīrsvaret, skriver Riksdag och Departement. Det īr hīlften sī mycket av USA:s fīrsvarsbudget. Parlamentet hoppas att samordningen ska effektivisera fīrsvaret. Samtidigt knyts līnderna nīrmare varandra och grīnserna suddas ut ytterligare.

Senaste nytt frīn arminius.se