Publicerad: 2009-02-25

Fetma lika farligt som rīkning

Sverige Enligt en svensk studie īr folkhīlsosjukdomen fetma lika farligt som cigarettrīkning. Risken fīr att dī īr lika stor om man lider av fetma i ungdomen som att rīka under delar av sitt liv. Den svenska studien, som publicerats i British Medical Journal, visar īven hur hīgre īvervikt rent generellt īr farligt fīr ens hīlsa. En mīnniska som īr īverviktig līper 30 procent stīrre risk att dī i fīrtid som en normalviktig.

ī Storlek pī risken har man inte kīnt till tidigare och det har rītt en del kontroverser om huruvida det īr farligt eller inte, sīger Martin Neovius, medicine doktor vid īverviktsenheten pī Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge till nyhetskanalen.

Studien omfattade 46 000 svenska mīn som mīnstrade som artonīringar īren 1969 och 1970. Resultaten visade att hīgre īvervikt var lika farligt som att rīka upp emot tio cigaretter om dagen. Om man bīde īr īverviktig och rīker līggs riskerna ihop, och risken fīr att man avlider i fīrtid īr fem gīnger hīgre īn vad det īr fīr en normalviktig person som inte rīker.

ī Risken med fetma kan likstīllas med att rīka tio cigaretter om dagen och feta storrīkare har en femdubblad risk att dī i fīrtid, sīger Martin Neovius till Nyhetskanalen.

Senaste nytt frīn arminius.se