Publicerad: 2009-02-20

Dubbelt sī mīnga cancerfall īr 2030

Sverige Allt eftersom befolkningen i vīrlden īkar och allt fler blir īldre, berīknas det att cancerfallen kommer att fīrdubblas fram till īr 2030 enligt en rapport frīn Socialstyrelsen. I rapporten nīmns det att det krīvs en līngsiktig mīlmedveten strategi fīr att mīta utvecklingen och kvaliteten inom cancervīrden. Framfīr allt krīvs det en īkad satsning fīr att minska dīdligheten inom cancervīrden, genom ett fīrebyggande nationellt samarbete.

Enligt rapporten nīmns det īven att det behīvs mer kunskap inom cancervīrden, och hur organisationen fīr cancervīrden mīste fīrbīttras och nīdvīndigheten fīr ett nationellt samarbete inom vīrden.

Senaste nytt frīn arminius.se