Publicerad: 2009-02-20

Līg begīving och haschmissbruk gav kort straff fīr vīldtīkt

Malmī De tre ungdomarna satt i en līgenhet och tittade pī tv. En av kvinnorna tog fram nīgra tabletter av mīrket Xanor. Xanor īr lugnande och īngestdīmpande men kan ge biverkningar som yrsel och medvetslīshet. Detta var vad som hīnde kvinnan som bodde i līgenheten. Efter att ha tagit ett par tabletter lutade hon sig bak i sīngen och tuppade av.

Med i līgenheten fanns ocksī en man, īven han tog piller. Mannen, som īr av afrikanskt ursprung, la sig bredvid kvinnan och bīrjade tafsa pī henne. Kvinnan som hade med sig tabletterna gick ut i kīket. Nīr hon kom tillbaka sīg hon hur afrikanen līg pī līgenhetsinnehavaren och hade sex. Kvinnan som līg under var helt medvetslīs. Nīr hon blev vittne till vīldtīkten fīrsīkte hon knuffa bort afrikanen och skrek: īVad hīller du pī med? Sluta!ī varpī gīrningsmannen svarare īNej. Jag vill gīra vad jag vill! Gī hīrifrīn sī jag kan ha skīnt med henne!ī.

Hon fīrsīkte dī vīcka offret genom att skaka hennes huvud men misslyckades. Istīllet gick hon ut ur rummet och ringde till offrets syster som i sin tur ringde polisen. Efter cirka tio minuter kom polisen till platsen och grep gīrningsmannen. Kvinnan som vīldtagits var fīrvirrad under fīrhīret och nekade fīrst till att nīgon vīldtīkt īgt rum men mindes senare lite. Polisen kunde ocksī sīkra teknisk bevisning.

Infīr rīttegīngen fick gīrningsmannen genomgī en rīttspsykiatrisk undersīkning. Av den framgick att mannen har en psykisk stīrning som gīr honom sīrbar fīr yttre pīfrestningar. Det framgīr ocksī att han īr omogen och inte fītt nīgon professionell hjīlp fīr sitt omfattande cannabismissbruk. Tingsrītten menade att han till fīljd av sin nedsatta begīvning och sitt haschmissbruk ska dīmas till ett kortare straff īn vad som vore normalt. Han dīmdes dīrfīr till fīngelse i ett īr och sex mīnader.

Domen īverklagades och Hovrītten fīr Skīne och Blekinge menade liksom tingsrītten att mannen īr skyldig. De menar dock att man mīste ta īn mer hīnsyn till mannens tillstīnd. Man menar att han sannolikt haft en cannabisutlīst psykos som i kombination med līg begīvning och personlighetsstīrd omognad gjort att mannen inte fīrstītt var grīnserna gīr.

Gīrningsmannen dīmdes dīrfīr av hovrītten till endast tre mīnaders fīngelse, vilket anses avtjīnat under tiden i hīkte. Han ska ocksī fī skyddstillsyn. Domen avkunnades den 12 februari. Den 22-īrige gīrningsmannen īr numera skriven i Stockholm.

Senaste nytt frīn arminius.se