Publicerad: 2009-02-22

Muslimsk abortturism till Sverige

Sverige Norska kvinnor īker till Sverige fīr att gīra abort, skriver Svenska dagbladet idag. I Norge fīr man veta kīnet pī sitt barn fīrst efter att tiden fīr abort gītt ut. Dī har man flera veckor pī sig att īka till Sverige och gīra abort om man īr missnījd med beskedet. Enligt TT rīr det sig oftast om kvinnor som fīr veta att de vīntar en flicka. De norska kvinnorna īr fīr īvrigt sīllan norska.

ī Har de tre, fyra flickor och īr frīn Turkiet īr det rītt hīrda krav pī dem att fīda en pojke, sīger gynekologen och professorn i kvinnosjukdomar Lars Hamberger.

Det īr inte bara frīn Norge som kvinnorna kommer nīr de īr missnījda med vilket kīn deras barn ska fī. Sverige har frikostiga abortregler jīmfīrt med mīnga andra stater vilket gīr att kvinnor kommer frīn mīnga līnder fīr att ta bort sina flickor.

Senaste nytt frīn arminius.se