Publicerad: 2009-02-20

Medlemsras hos riksdagspartierna

Sverige De etablerade riksdagspartiernas medlemsantal fortsītter att rasa. Under fīrra īret tappade Moderata Samlingspartiet 6400 medlemmar, enligt en sammanstīllning som gjorts av kommunernas och landstingets tidning Dagens samhīlle. Efter Moderaterna fīljer Kristdemokraterna som fīrlorade 1100 medlemmar och dīrefter Folkpartiet som rasade med 900 medlemmar. Moderaterna skall enligt uppgift ha fīrlorat en femtedel av sina medlemmar under de senaste tvī īren, vilket innebīr ungefīr 14 000 personer.

Det enda riksdagspartiet som īkat under īret īr Miljīpartiet, vilka steg med 65 medlemmar. Frīmst īr det partier som īr utanfīr riksdagen som īkar, dīr ibland Sverigedemokraterna och Piratpartiet. Under de senaste fyra mīnaderna har Piratpartiet īkat med 4000 medlemmar, vilket direkt kan kopplas till den fildelningsdebatt som nu rasar i media.

Senaste nytt frīn arminius.se