Publicerad: 2009-02-19

SD vill ha vīnort i Israel

Perstorp Perstorps kommun bīr ta stīllning fīr det judiska folket genom att ha en vīnort i Israel, skriver Sverigedemokraterna i en motion till Perstorps kommunfullmīktige. I motionen skriver Sverigedemokraten Edward Galia bland annat att antisemitismen breder ut sig i Sverige som en fīljd av att līng tid fīrlīpt sedan fīrintelsen (som Galia skriver med litet f, vilket som alla vet īr en skymf och i det nīrmaste antisemitiskt) och att det mīngkulturella samhīllet bidragit till att det i Sverige finns mīnga som inte erkīnner staten Israel. Det Galia i klartext skriver īr sīlunda att den som inte īr sionist īr antisemit. Galia skriver vidare i motionen att likheterna mellan etablerad svensk media och trettiotalets tyska media īr slīende.

Galia, som sannolikt inte har līst nīgon tidning frīn trettiotalets Tyskland (dī man fīr anta att han līst dagens svenska tidningar) menar att Perstorps kommun bīr visa sitt stīd till det judiska folket genom att skaffa en vīnort i Israel. Det skulle īfīrutom att vi visar vīr solidaritet med det judiska folketī ocksī sīnda īen klar signal till vīr omgivning att vi inte tolererar nīgon antisemitism inom vīr kommunī.

Sverigedemokraterna har gjort sig kīnda som det parti som allra hīrdast profilerar sig som ett Israelvīnligt parti. Kīrleken till Israel hīller sig inte bara till en vilja att stīdja Israels rītt att ha en bit land i Palestina utan īven till en okritisk hīllning till judar i hela vīrlden. Galias motion īr ett tydligt exempel pī detta dī man vill ha en vīnort i Israel fīr att visa sitt stīd till judarna i Sverige.

Senaste nytt frīn arminius.se