Publicerad: 2009-02-03

Sverige fristad f´r internationella krigsf´rbrytare

Sverige Amnesty riktar kritik mot Sveriges slapphet mot internationella krigsf´rbrytare. Enligt ber´kningar finns cirka 1.500 krigsf´rbrytare i Sverige. Dessa kan klara sig undan ´tal och straff f´r sin brottslighet som bland annat innefattar grova brott mot folkr´tten s´ l´nge de h´ller sig i Sverige.

FN har ´tskilliga g´nger kritiserat Sverige f´r att tortyr inte ´r ett explicit brott i den svenska brottsbalken. I rapporten kr´ver Amnesty att Sverige kriminaliserar grova internationella brott som brott mot m´nskligheten och tortyr och inte som idag h´nvisar till vanliga brott som exempelvis grov misshandel. Amnesty kr´ver ocks´ att Sverige tar bort alla immunitets- och preskriptionsregler samt politisk inblandning som hindrar lagf´ringen.

I ett pressmeddelande skriver Amnesty: Om inte detta sker riskerar Sverige att bli en fristad f´r krigsf´rbrytare.

Senaste nytt fr´n arminius.se