Publicerad: 2006-07-20

Israels krig mot Libanons barn

Detta dokument īr en bilaga till artikeln Grotesk krigspropaganda i Israel.

Israeliska barn sīnder budskap om fred till Libanon...

Israeliska barn skriver fred-budskap mot bomber
Israeliska barn skriver fred-budskap till Libanon

... och libanesiska barn (och vuxna) tar emot meddelandena
(Kīnsliga līsare varnas. Bilderna nedan visar resultatet av en veckas israeliska attacker mot Libanon. Enligt Israel īr syftet att frita israeliska soldater som fīngats av Hizbollah. Enligt mīnga svenska debattīrer īr syftet att bomba Libanon tillbaks till demokrati. Oavsett om detta īr syftet, eller om det ligger andra motiv bakom sī īr mīnga av bilderna fruktansvīrda. Vi publicerar dem fīr att visa vad den svenska borgerligheten stīdjer. Du īr varnad.)

Libanon under attack

Israels krig mot Libanons civila

Israels krig mot Libanons civila

Israels krig mot Libanons civila

Israels krig mot Libanons civila

Israels krig mot Libanons civila

Israels krig mot Libanons barn

Israels krig mot Libanons barn

Israels krig mot Libanons barn