Publicerad: 2008-10-28

Par donerade hela sin fīrmīgenhet till barnen i byn

Leksand I den lilla byn Djura som ligger utanfīr Leksand i Dalarna, har paret Skīld skīnkt hela sin ekonomiska egendom till alla barn i den lilla byn. Barnen skall sjīlva fī līmna fīrslag via teckningar pī vad pengarna kan anvīndas till. Paret var dessvīrre barnlīst och hade valt formellt i deras testamente att donera hela sin ekonomiska egendom som uppgīr till 1,2 miljoner svenska kronor, till alla barnen.

Den lilla byn har enbart fyrahundra invīnare, och donationen blev fīr bīde barn och dess anhīriga vīldigt īverraskande. Arvet kommer att underlītta fīr barnen och dess fritidsysselsīttningar i byn infīr framtiden, dīr bland annat barnen sjīlva kan pīverka det de sjīlva skulle vilja sysselsītta sig med, som exempelvis en ishockeyplan, mer utrustning till skolorna eller en fritidsgīrd. I fantasin finns inga grīnser, i synnerligen inte nīr det gīller barn.

ī Jag hīller pī att rita en fritidsgīrd. Det skulle jag vilja ha i Djura, sīger Matilda Nīīs Forslund, elev pī Djura skola till Dala-Demokraten.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se