Publicerad: 2008-10-29

Vīldsamma brīder fīr stanna i Sverige

Sundsvall Tvī irakiska brīder har dīmts till tio respektive ītta mīnaders fīngelse sedan de hotat och misshandlat sin mor och sina systrar. Mīnnen som īr 19 och 20 īr gamla hamnade i konflikt med īvriga familjen dī brīderna ansīg sig vara familjens īverhuvuden vilket ogillades av systrarna och modern som istīllet ville ha ut dem ut hemmet. Detta ledde till att brīderna misshandlade, hotade och ofredade familjen. De dīms nu fīr nīrmare 20 olika hīndelser.

īklagaren hade ocksī kvīvt att mīnnen skulle utvisas men detta ogillas av Sundsvalls tingsrītt som alltsī tycker att mīnnen ska fī stanna kvar i Sverige.

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se