Publicerad: 2008-10-30

MUF satsar pī fīrorten

Sverige Moderaternas Ungdomsfīrbund, MUF, driver just nu en kampanj fīr att nī ut till fīrorternas befolkningar. Bland annat har man tagit initiativ till Facebookgruppen Stoppa fīrortsvīldet! som i skrivande stund har 288 medlemmar. Pī MUF:s hemsida skriver Benjamin Dousa frīn MUF Jīrva om vikten av att engagera sig fīr fīrorterna, det vill sīga invandrarna, genom att jīmfīra den massmediala uppmīrksamheten kring morden pī Riccardo Campogiani och Ahmed Ibrahim.

De allra flesta vet vem Riccardo Campogiani. var, vad som hīnde och hur han sīg ut. Alla kīnde vi sorgen. Fīr hans familj, hans vīnner och bekanta. Det īr fī mīnniskor som faktiskt inte līste nīgon artikel eller reportage som fanns i landets alla tidningar. Alla skrev om honom och om Anton Abeles upprop. Alla pratade vi om Riccardo och hans iskalla mīrdare. Men Ahmed īīRomarioīī Ibrahim, vem īr han? Hur ser han ut? Vad har hīnt honom? Det vet fī.

Dousa menar att vi har accepterat vīldet i invandrartīta omrīden som Husby och dīrfīr inte engagerar oss nīr mīnniskor mīrdas dīr. Ett annat problem, menar Dousa, īr att de som bor i omrīdena inte vet hur man nīr ut till media. Dīrfīr ska hans MUF-avdelning hjīlpa till. De ordnar torsdagsfika dīr de līr ut hur man skriver insīndare eller pī andra sītt nīr ut. Dousa tycks ocksī anse att invandrarna i fīrorterna saknar egen fīrmīga att gīra nīgot īt sin situation. De behīver hjīlp av de unga moderaterna.

Instīllningen till fīrorten och invandrare mīste īndras. Mīnniskor som bor i fīrorten mīste uppmuntras till att arbeta, till att utbilda sig och starta eget. Mīnniskor som bor i fīrorten mīste fī drīmmar och ambitioner.

I Svenska Dagbladets Brīnnpunkt skriver idag Amir Adan frīn MUF Vīsterort om hur fīrfīrligt det īr med mord och vīld i de invandrartīta omrīdena. Ordet invandrare nīmns dock aldrig i texten. Insīndaren īr tīmligen kort och poīnglīs. Ett besīk pī Adans blogg fīrklarar delvis varfīr. Dīr finns en līngre version av samma insīndare. īven den artikeln bīrjar med att namnge den mīrdade Ahmed Ibrahim:

I līrdags nīddes vi av beskedet att Ahmed Ibrahim Aden, en ung kille frīn Husby knivhīggs till dīds av ungdomar. Tvī andra ungdomar īr allvarligt skadade och ligger pī sjukhuset, gīrningsmīnnen som utfīrde dīdet īr īven de ungdomar. Det īr en tragisk hīndelse fīr oss alla.

En bit som helt fīrsvunnit i Svd:s version īr Adans blygsamma fīrsīk att slīta īver att en klar majoritet av de kriminella ungdomarna īr invandrare genom att īndra en majoritet till īen delī.

En del av dessa ungdomar īr barn till fīrīldrar fīdda utanfīr Sveriges grīnser och saknar socialt kontaktnīt i samhīllet.

Dock tycks detta vara fīr mycket fīr Svd som helt strīk den meningen.

Artikelns slutsats īr att det kommer att gī illa fīr fīrorten om samhīllet inte gīr in och ger ungdomarna stīd med skola, arbete och fritid. Tydligen behīver ungdomarna i fīrorterna mycket mera hjīlp fīr att klara av att inte vara kriminella. Man kan lītt tro att MUF:s grundinstīllning egentligen īr vīldigt rasistisk, īr det dīrfīr man plockar fram ungdomar ickesvenskar som Adan och Dousa nīr man ska fīrklara att invandrarungdomarna saknar kompetens och vilja att gīra nīgot av sina liv?

Tanken bakom satsningen īr med all sannolikhet att vīrva nya anhīngare i landet i allmīnhet och i fīrorterna i synnerhet. Man vill visa att vīnstern inte har ensamrītt pī flyktingkramande. Om de lyckas vīrva mīnniskor som gillar att beskrivas som initiativlīsa īterstīr dock att se. Vīr gissning īr dock att de inte kommer att locka de ungdomar som faktiskt vill lyckas dī de inte kīnner igen sig av bilden som ges av dem, kvar blir dī den stora grupp som verkligen saknar kraft och vilja. īr det moderaternas framtid?


Relaterat

Den man īlskar delar man med andra

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se