Publicerad: 2008-10-28

Fiasko fīr avidentifierade jobbansīkningar

Sverige Det finns stora skillnader mellan svenskar och vissa invandrade etniska grupper, nīgot som bland annat tar sig uttryck i gruppernas generella socioekonomiska stīllning. Den politiskt korrekta fīrklaringen till de socioekonomiska skillnaderna īr att de helt och hīllet orsakas av svenskarnas rasism och pīfīljande diskriminering av de frīmmande grupper som slagit sig ned i Sverige.

I synnerhet pīstīs invandrare vara diskriminerade pī arbetsmarknaden. Invandrare pīstīs trots hīg kompetens i stor utstrīckning fī undermīliga arbeten eller inga arbeten alls. Underlagen fīr dylika pīstīenden īr dock minst sagt dīligt underbyggda.

Fīr ungefīr ett decennium sedan var det ett īterkommande argument att nīra nog varje invandrad taxichauffīr egentligen var utbildad līkare i sitt hemland. En pīfīljande undersīkning utfīrd av Socialstyrelsen visade att det i maj 2000 fanns 281 arbetssīkande utlīndska līkare i Sverige, varav endast 25 betraktades som anstīllningsbara. īvriga hade inte genomgītt godkīnt sprīkprov eller visat erforderlig medicinsk kompetens. Den "diskriminering" som stoppade līkarna - huruvida nīgon av dem faktiskt arbetade som taxichauffīr framkom inte av undersīkningen - var med andra ord att de inte klarade av att kommunicera med īvrig personal pī ett sjukhus alternativt inte hade medicinska kunskaper motsvarande svenska līkares.

Fīr att ta nya grepp mot den fīrmenta diskrimineringen pī arbetsmarknaden beslutade den borgerliga regeringen under slutet av 2006 att nio myndigheter skulle inleda en fīrsīksverksamhet med avidentifierade ansīkningshandlingar i fīrhoppning om att fīrre svenskar och fler frīmlingar dīrmed skulle anstīllas. Nīr Statskontoret nu publicerat en utvīrdering av fīrsīksverksamheten har satsningen visat sig vara ett veritabelt fiasko. Ingen av myndigheterna vill līngre anvīnda sig av avidentifierade ansīkningshandlingar dī dessa leder till īkade handlīggningstider, īkade kostnader och inte i nīgon stīrre utstrīckning pīverkar vilka som anstīlls. Anmīrkningsvīrt nog sī fanns det dock en viss pīverkan i och med att nīgot fīrre invandrare anstīlldes med avidentifierade ansīkningshandlingar jīmfīrt med tidigare īr.

Invandrare missgynnas med andra ord inte nīr de skall anstīllas vid myndigheter, utan om nīgot sī gynnas de av sin frīmmande etnicitet. Den līga andelen invandrare som anstīlls inom olika sektorer beror av allt att dīma pī en līgre generell kompetens, vilket understryks av att nīgot fīrre invandrare anstīlls nīr det enbart īr kompetensen som beaktas.

Statskontoret fīrsīker med ett visst mītt av desperation īndī framstīlla avidentifierade ansīkningshandlingar som nīgonting delvis positivt pī grundval av att 75 procent av svenska arbetssīkanden och 65 procent av invandrade arbetssīkanden tror att metoden leder till att fler invandrare fīr komma till anstīllningsintervjuer. Dīrmed skulle enligt Statskontoret avidentifierade ansīkningshandlingar ha stīrre tilltro īn andra metoder. Problemet īr bara att de som svarat jakande pī frīgestīllningen enligt Statskontoret egen utvīrdering har helt fel. Metoden īkar inte pī nīgot mītbart sītt invandrares mījlighet till anstīllningsintervjuer eller arbete. Svaren īterspeglar bara utbredningen av en av alla de vanfīrestīllningar som etablerats genom en mīngīrig ensidig propaganda som framstīller alla invandrares problem som ensidigt orsakade av de rasistiska svenskarna.


Relaterat

Anonyma jobbansīkningar floppade

Senaste reportage frīn nsf.nu

Kampen gīr vidare

Folkfronten

Līrdagen den 22 november beslutade Nationalsocialistisk front (NSF) att īverfīra samtliga sina tillgīngar till det nystartade partiet Folkfronten dī vi anser att detta parti har mījlighet att īterskapa ett svenskt Sverige. Detta innebīr ocksī ett bokslut fīr Nationalsocialistisk front. Beslutet har fattats efter en līngre tids īvervīgande och en utredning av partiets framsteg i relation till den utveckling som krīvs fīr att skapa ett svenskt Sverige.

Līsīmer
Aktivitetsrapporter

Motstīndsrapporter frīn ett urval av de aktiviteter som vīra aktivister utfīr.

Senaste nytt frīn arminius.se