Publicerad: 2008-10-16

Flickor sextrakasseras pī Karlskronagymnasium

Karlskrona Flickorna pī Tīrnstrīmska gymnasiet i Karlskrona utsītts dagligen fīr sexuella trakasserier, skriver BLT. Enligt flickorna īr det bīde pojkar som gīr pī skolan och utomstīende som stīr bakom trakasserierna som bestīr i sīvīl nedsīttande ord som nyp i rumpan och andra īvergrepp.

Framfīr allt īr det flickor med blont hīr som drabbas hīrdast. Killarna bestīr av stora gīng och kan vara upp till femton personer som angriper enskilda flickor. De hīller ofta till i entrīn dīr eleverna mīste passera fīr att komma in till lektionerna och till matsalen. īven yngre elever frīn andra skolor kommer till skolan fīr att īta och fīr dī utstī trakasserier.

Skoltidningen Kontrast-skoltidning.se citerar har parat med flera flickor som samstīmmigt beskriver den ohīllbara situationen. En flicka berīttar:

Tjejerna som passerar fīr oftast, ja nīstan alltid, sliskiga, īckliga blickar pī sig. De viskar saker och tittar sexuellt fīrnedrande pī oss, ibland slīnger de ur sig ett och ett annat snuskigt och vidrigt ord, ibland līnga meningar. Varfīr? Hoppas de pī att en av tjejerna ska nappa pī ītjena blondieī? Eller tror de att vi uppskattar nīr de tafsar oss pī rumpan? Eller nīr de kallar oss īsvenska horaī?

Enligt skolans ledning ska man nu anstīlla vīktare fīr att fīrhindra trakasserierna. Man fīrnekar att det frīmst skulle rīra sig om elever pī skolan som beter sig illa utan att det skulle rīra sig om obehīriga som tar sig till skolan, dīrmed hoppas man att vīktare ska kunna līsa problemet. Nīr de vīl upptīcker att det īr ett problem som īr rotat pī skolan sī fīr de fīrsīka komma med andra līsningar.

Karlskronas skolor har de senaste tio īren varit fullt sysselsatta med att motverka de organisationer som vill ge de svenska flickorna en trygg skola. Under tiden har sexuella trakasserier och andra fīljder av det mīngkulturella samhīllet kunnat vīxa. Det īr problem som kolorna sjīlva skapat och som de svenska eleverna nu fīr lida fīr.

ī Det kīnns respektlīst av rektorerna pī skolan att de inte tagit tag i detta tidigare, det īr inte dem som behīver gī igenom dīr varenda dag, sīger en flicka till Kontrast-skoltidning.se. Barnen blir lidande fīr de vuxnas beslut att gīra Sverige mīngkulturellt.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se