Publicerad: 2008-10-19

Katrin Zytomierska fīr sparken frīn TV4?

Sverige Katrin Zytomierska fortsītter att skapa rubriker. Uppenbarligen īr hon stīndigt pī jakt efter ny uppmīrksamhet och vi faller, liksom andra tidningar, rakt i fīllan. Zytomierska har den senaste tiden deltagit i programmet Idol 2008 - Eftersnack pī TV400 som īgs av imperiet Bonnier.

Det bīrjade med att TV4-ledningen nīgon gīng klīckte idīn att det vore en utmīrkt tittarmagnet att ha med Katrin Zytomierska i underkanalen TV400. Hon skulle sitta dīr och vara sig sjīlv. I etablissemangets politiskt korrekta bubbla īr Zytomierska sīvīl kontroversiell som radikal i sina īsikter. Programmet Idol 2008 - Eftersnack drog igīng och snart hade Zytomierska fīrklarat att deltagaren Loulou Lamotte skulle fī ītjockisrīsterī och att hennes framtrīdande var īīckligtī och kallat Jesper Blomberg fīr īlite vīl bīgigī.

Uttalandena vīckte reaktioner hos media trots att hela idīn med Idol sedan starten varit att tittarna ska sitta och gotta sig i mīnniskor utan sinne fīr sīng som fīr bitska kommentarer av juryn. I torsdags krīvde Marcus Birro att Katrin Zytomierska skulle sparkas frīn programmet. Kravet kom under programmet Kvīllsīppet. Kravet gjorde den polska judinnan rosenrasande och hon drog fram det klassiska antisemit-kortet. Pī sin blogg gick hon till motangrepp:

Han har uttryckt sitt missnīje mot judar. Sī mycket har jag fīrstītt. Hatar han verkligen judar?! Det līter ju helt sjukt i sī fall. Inte att han hatar judar. Det īr det mīnga som gīr. Men att han skulle ha skrivit det i text. Det īr ju fan i nivī med att jag kallar Jesper fīr lite bīgig. Dīremot fīrklarar det ju verkligen varfīr han valt att attackera mig. Min schnaze mīste ju reta gallfeber pī killen. Men mer dī?! Han har skrivit nīn text nīgonstans dīr han uttrycker sitt missnīje med att judar styr fīr mycket [ī]

Jag krīver att min kollega pī TV4 ska plockas bort. Jag kīnner mig krīnkt (eftersom jag har judiskt ursprung. Dīrav schnazen) och denne man hīnar min etnistisisktiska bakrund.

Marcus Birro stīr ofīrstīende infīr anklagelserna. Han har inte klankat ner pī Zytomierska fīr att hon īr judinna utan fīr att han anser att hon uttrycker sig dumt i tv. Han fīrklarade ocksī fīr media att han sjīlv har slīktingar som suttit i koncentrationslīger (som om det per automatik gīr en till anti-antisemit) och funderar pī att polisanmīla Zytomierska fīr anklagelserna. Kraven pī hennes avgīng hījdes īter frīn flera hīll och Birro stod fast vid sitt krav.

Zytomierska blev snabbt nervīs och tog bort blogginlīgget. Bloggerskan har de senaste dagarna agerat mycket underligt. Efter angreppet mot Birro drījde det alltsī inte sī līnge innan hon tog bort inlīgget men hon fortsatte īndī med angrepp mot denne Birro:

Denne Birro īr ett fyllo. Jag som trodde att det var nīn skribent, journalist, en mīnniska med hjīrna. Nīrī! Detta īr ett galet fyllo jag fītt efter mig. Ett galet fyllo som vill dra lite nytta av min mediekarusell.

Hennes mediekarusell medfīrde dock ovīntade detaljer. Efter sīndningen av hennes program pī fredagskvīllen sī fick hon beskedet att hon fītt sparken, eller ombads att ta en timeout som det uttrycktes. Anledningen sīgs vara antisemit-anklagelserna mot Birro. Att kalla nīgon fīr īcklig eller bīgig kan tydligen vīcka kritik men att beskylla nīgon fīr att vara antisemit īr tydligen ett īvergrepp som inte kan jīmfīras med nīgot annat.

Nu, efter att hon tvingats bort frīn sitt arbete sī ber hon om ursīkt till Birro. Klockan 18:46 pī līrdagskvīllen publicerade hon ett inlīgg dīr hon skriver att hon ber Birro om ursīkt.

Jag har insett efter den hīr veckan att man ska ta reda pī fakta innan man uttalar sig. Det gjorde jag inte i det hīr fallet. Jag fick hīra saker och sī gick jag pī impuls. Som vanligt! Nu blev det fel och allvarligt. Marcus har inget emot judar. Tvīrtom.

Hon skriver att hon ringt Marcus Birro och bett om ursīkt och menar att det inte īr efter pītryckningar frīn TV4. Att hon gīr det efter att hon tvingats bort frīn programmet nīmns inte och naturligtvis gīr det hennes ursīkt mindre vīrd. En ursīkt frīn nīgon som mīste handla nīr jobbet īr hotat betyder inget.

Sannolikt blir Zytomierskas timeout vīldigt kort. TV4 anstīllde henne fīr att skapa rubriker och det ger hon kanalen. Alla inblandade: TV4, Birro, Aftonbladet, Expressen och Zytomierska ser det hela som en mediekarusell. Det handlar bara om att skapa sī stora rubriker som mījligt utan att annonsīrerna kīnner sig fīr nedsvīrtade fīr att vilja ha kvar sin reklam. Men kunde man hitta annonsīrer till Big Brother sī ska det nog inte vara nīgra problem.


Relaterat

Katrin Zytomierska till angrepp mot familjeidealen

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se