Publicerad: 2008-10-20

Judisk stiftelse hedrar Per Ahlmark

Stiftelse till Per Ahlmarks īra

Sverige Den 15 januari fyller den tidigare ordfīranden fīr folkpartiet, Per Ahlmark, 70 īr. Detta hedrar Judiska Fīrsamlingen i Stockholm med att inrītta en stiftelse i hans namn. Per Ahlmark bīrjade sin publicistiska bana som skribent i dagens Nyheter. Han propagerade dī bland annat fīr att morgonandakten och kristendomsundervisningen skulle fīrsvinna i den svenska skolan. Sin karriīr som politiker inledde han i FUP (Folkpartiets ungdomsfīrbund).

Per Ahlmark har alltid brunnit fīr Israel och det judiska folket. Nīr han vīnt sig mot kommunismen och Sovjetunionen har det frīmst varit fīr att han menat att judar rīkat illa ut, inte att miljontals ryssar, balter, ukrainare och andra mīnniskor rīkat illa ut. Dessa har varit en trīkig bieffekt men mest synd har det alltid varit om judarna.

Fīr att tacka Ahlmark fīr att han alltid satt det judiska folket fīre det svenska sī instiftar Judiska fīrsamlingen nu The Per Ahlmark Foundation. I ett uttalande frīn judiska fīrsamlingen kan man līsa:

Per Ahlmark har som politiker, opinionsbildare och fīrfattare gjort en unik insats i kampen fīr demokrati och i bekīmpandet av totalitīra līror och antisemitism [ī] Stiftelsens īndamīl īr att frīmja vetenskaplig forskning och undervisning i statskunskap, idīhistoria och judisk historia, samt i ekonomi, allt med sīrskild inriktning pī frīgor rīrande demokrati och mīnskliga rīttigheter.

Per Ahlmarks fīrsvar av mīnskliga rīttigheter har bland annat inkluderat ett brinnande fīrsvar av kriget mot Iraks befolkning som dīdat hundratusentals civila offer. Han stīdde ocksī aktivt USA:s krigsfīring i forna Jugoslavien, sanktionerna mot Irak efter 1990-talet och fram till det senaste kriget, liksom kriget mot Afghanistan. Det frihetstīnkande som Judiska fīrsamlingen hyllar per Ahlmark fīr inkluderar mycket blod. Den 14 september 2004 skrev Ahlmark om varfīr han uppskattar president George Bush:

Sant īr att vi īnnu inte vet om Irak blir en demokrati, eller ītminstone ett land som vīgrar ge efter fīr nya fīrtryckare. Men Bushs uttalade ambition īr att den liberalisering, som gītt arabvīrlden fīrbi, nu mīste fī stīd frīn fria nationer. De vīrsta tyrannerna i vīrlden ska inte tillītas sitta kvar.

Varken Afghanistan eller Irak har demokratiska traditioner. Vi har īnnu inte fītt bekrīftat att de kan fīrnya sina samhīllen efter att ha befriats frīn talibaner respektive Saddam-bīdlar. Vad Bush prīvar īr om den typ av amerikanska satsningar, som till slut gjorde Tyskland, Italien, Japan och Sydkorea till fria stater, ska lyckas ocksī i den arabiska och muslimska vīrlden.

Den som vill stīdja undervisning och mīnskliga rīttigheter som ska bombas fram sī som skedde i Dresden eller Hiroshima kan sītta in en slant fīr att hedra Per Ahlmark pī dennes 70-īrsdag.

Ordfīrande fīr stiftelsen īr Robert Weil, multimiljonīr som īger fīretaget Proventus. Weil īr vīlkīnd som en etniskt medveten jude men īven som mannen som agerade bulvan nīr Bonnier tog īver tv4. Robert Weil īger bland annat Judiska teatern, konsthallen Magasin 3, leksaksfīretaget BRIO, klīdfīretaget J. Lindeberg, The Jewish Cultural Heritage Foundation, Newsmill mm. Rabbi Michael Melchior īr stiftelsens hedersordfīrande.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se