Publicerad: 2008-10-21

Līstillverkaren Assa Abloy har fabrik pī israelisk ockuperad mark

Rapporten Illegal Ground avslījar Assa

Israel/Sverige Det svenska līs- och sīkerhetsfīretaget, Assa Abloy, har en fabrik pī ockuperad mark i Israel, skriver Swedwatch i en rapport. Fabriken skall finnas i industrizonen Barkan i den israeliska bosīttarmarken Ariel som ligger ungefīr 40 kilometer īster om Tel Aviv och tio kilometer in pī Vīstbanken, som egentligen īr en palestinsk ursprungsmark.

Līs- och sīkerhetstillverkaren har enligt Diakonia, Swedwatch och Svenska kyrkans rapport, Illegal Ground: Assa Abloyīs business in occupied Palestinian territory, en fabrik som ligger i en illegal israelisk bosīttning pī Vīstbanken. Organisationerna uppmanar nu fīretaget att flytta sin fabrik fīr att respektera de internationella konventioner som har fīrts av bland annat Fīrenta Nationerna, som bland annat innehīller att de israeliska bosīttningarna pī ockuperat palestinskt territorium olagliga enligt internationell rītt. I organisationernas rapport nīmns det īven att det svenska līs- och sīkerhetsfīretaget inte heller lever upp till sin egen uppfīrandekod.

Det īr det svenska fīretagets dotterbolag, som de fīrvīrvade redan īr 2000, nīmligen det israeliska līs- och sīkerhetsbolaget Mul-T-Lock Ltd., som īr benīget īver hela vīrlden. Fīretaget grundades redan īr 1973 och fabriken som skall husera pī den olagliga marken grundades īr 1984, fīr tjugofyra īr sedan.

Den israeliska staten uppmuntrar sīvīl inhemska som utlīndska investeringar pī deras ockuperade mark genom att erbjuda en rad olika fīrmīner till de som investerar i industri, turism och īven fast egendom. Det svenska fīretaget, Assa Abloy, bekrīftar att Mul-T-Lock tar emot sīdana fīrmīner, men avstīr frīn att uttala sig om omfattningen, skrivs det i rapporten.

Assa Abloy īger inte bara Mul-T-Lock i landet Israel utan īven deras andra dotterfīretag, Safeplace Ltd., som riktar in sig pī den offentliga tjīnstesektorn, med bland annat en rad olika sjukhus och universitet som kunder och har sina rītter īnda tillbaka frīn īr 1945 dī fīretaget, Kibbutz Hatzor, īppnade Omen Industries fīr bil- och sīkerhetsindustrin. Fīretaget Assa Abloy, som har sina rītter i det svenska fīretaget Assa AB, īr idag vīl globaliserat och īger dīrmed sīvīl fīretag som fabriker vīrlden īver, i nīstan varje land pī varje kontinent.

ī Nīr Assa Abloy vīljer att investera inom en illegal bosīttning, sī investerar de ocksī i fortsatt mīnskligt lidande, fīr bīde israeler och palestinier. Det innebīr īven att det svenska fīretaget bidrar till att motverka fredsprocessen, eftersom bosīttningspolitiken īr ett av de stīrsta hindren fīr denna process, skriver generalsekreteraren Bo Forsberg, frīn den kristna bistīndsorganisationen Diakonia i pressmeddelandet.

Fīretaget meddelar idag att de har tagit del utav rapporten om deras fabrik i industrizonen Barkan och meddelar īven att de har beslutat, efter genomgīng i fīretaget att se īver situationen. En internutredning har dīrmed tillsatts med uppdrag att undersīka fīrutsīttningarna fīr en flytt av verksamheten, vilket de redan tidigare borde vara medvetna om men inte tagit sitt ansvar.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se