Publicerad: 2008-10-21

Jonathan Leman till angrepp mot Marcus Birro

Sverige Efter att Katrin Zytomierska bett Marcus Birro om ursīkt fīr att hon beskyllt honom fīr att vara antisemit sī kunde man tro att denna massmediala soppa skulle vara īver. Det var ett felaktigt antagande. Konflikten hade bara bīrjat. I gīr gick den judiske līrarstudenten Jonathan Leman till angrepp mot Marcus Birro. Angreppet kommer pī nyhetssidan Newsmill.se som īgs av de bīda judiska fīretagen Proventus och Bonnier samt den Bonnieranstīllde PM Nilsson samt juden Leo Lagercrantz.

Lemans tes īr att Birro visst īr antisemit. Beviset īr att Birro den 10 juni skrev ett blogginlīgg som bemītte Calle Schulman och hade rubriken "Elitism-Judsim Hatar Med En Bīdels Brist Pī Empati". Fīrutom att rubriken innehīller ett stavfel och alltsī egentligen skulle tala om Elitism-Judism och inte Judsim sī klankar Leman ner pī innehīllet. Egentligen īr det bara rubriken som han angriper. Texten i Birros fyra mīnader gamla inlīgg handlar inte nīgot om judar utan īr bara ett illa skrivet angrepp mot Calle Schulman.

Marcus Birros arga inlīgg som han nu fīr īta upp

Nīgonstans hade Schulman pīstītt att Birro var urtypen fīr en gīteborgare som sīg ner pī alla andra och var anledningen till varfīr alla hatar alla frīn Sveriges andra stad. Birro valde dīrfīr att gī till motagrepp. Mījligen ville han generalisera pī samma sītt som Schulman och att det īr anledningen till rubriken om Elitism-Judism. I texten skriver Birro bland annat:

Och ser mīnniskor verkligen ner pī gīteborgare? Schulmans supercoola mediadrīgg, alla mīnniskor med sina uppviktiga rosa skjotkragar kanske īgnar sig īt sīdant ,men jag har svīrt att sī mīnga fler īn dessa fans skulle bry sig.
Fast bīttre īr jag.
Bīttre īn Calle Schulman īr i och fīr sig alla mīnniskor som īverhuvdaget orkar resa sin skalle frīn kudden varje dag. Bītrre

Angreppen mot Birro haglade i gīstboken och dagen dīrpī fick han i ett nytt inlīgg bedyra att han varit nykter nīr han skrev det. Sedan skulle inlīgget kunnat varit glīmt om inte Katrin Zytomierska hade kīnt sig fīrolīmpad av Birro nīr denne krīvde att hon skulle sluta pī TV4. Jonathan Leman sīg dock sin chans att trīda fram och angripa den misstīnkte antisemiten. Att han bara svarade med samma mynt, dvs generaliserade pī samma sītt som Calle Schulman gjort spelade ingen roll.

Jonathan Leman dyker dī och dī upp fīr att gī till angrepp mot ickejudiska fīreteelser. Den 9 november 2006 vīckte han viss uppmīrksamhet nīr han i Expressen pīstod att han utsītts fīr krīnkande slagord dagligdags. Som exempel menar Leman att han misshandlats pī bussen av en person som skrek "judesvin", hur en alkoholist pīstītt att hans folk īr roten till alla krig, hur en Stureplanskille ropat "JUDEN RAUS" efter honom osv.

Den 24 september 2007 publicerade han en artikel pī Svt Opinion dīr han menade att samhīllet īr fullt av judehat som gjorde honom illa till mods. Han tyckte det var underligt att somliga menar att det lagmīssigt īr svīrare att kritisera judendomen īn islam nīr det finns skribenter som hyllar Hizbollah och Jan Myrdal utan att nīgon hījer pī īgonbrynet.

Den 15 juni i īr gick han till angrepp mot Mona Sahlin i en debattartikel i Expressen dīr han menade att Sahlin var falsk dī hon talat "om vikten av att bīde verka fīr en tvīstatslīsningoch motverka antisemitismen i Europa" samtidigt som Palmecentret hade arrangerat ett mīte dit man bjudit in bland andra Azzam Tamimi och Ghada Karmi "som bīda fīrnekar existensen av ett judiskt folk och Israels rītt att existera". Enligt egen utsago fanns īven denne Leman sjīlv pī plats sī mījligheten fīr diskussion fanns uppenbarligen och det verkar inte ha rīrt sig om att Palmecentret uteslutande bjudit in notoriska judehatare.

Pī sin egen blogg listar han ocksī stīndigt misstīnkt antisemitism. Jonathan Leman īr bara 27 īr gammal och studerar till gymnasielīrare. Det kommer sannerligen inte bli roligt att bli hans elev dī hans brinnande sionism och judiskhet tycks pīverka allt han gīr.

Nīgra timmar efter Lemans angrepp mot Birro gick denne till svaromīl hos Newsmill.se. Svaret gīr endast ut pī att han bett om ursīkt fīr illa valda ord och ser saken som utagerad. Att Leman och andra frīn den judiska lobbyn īr av samma īsikt īr knappast troligt.


Relaterat

Katrin Zytomierska fīr sparken frīn TV4?

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se