Publicerad: 2008-10-20

Knark flīt i land i Danmark

Danmark Under helgen flīt ytterligare ett knarkpaket i land pī den danska vīstkusten. Paketet som innehīll ungefīr ett kilogram kokain hittades pī en strand i nationalparken Thy pī Nordjylland. Polisen har īnnu inga uppgifter om var narkotikan hīrstammar ifrīn, enligt den danska spaningschefen Ole Henriksen. Dīr īr inte det fīrsta paketet med narkotika som flyter i land vid kusten, polisen har nu samlat in totalt ītta paket i ungefīr samma storlekar. Den danska polisen berīttar att varje paket vīrderas till ungefīr en miljon kronor pī den illegala markanden.

Senaste reportage frīn nsf.nu

NSF-kampanj i Sīdertīlje

NSF i Sīdertīlje
Sīdertīlje īr en kommun i Stockholms līn dīr mīngkulturens fīljder blivit alltmer pītagliga fīr nordiskīttade kommuninvīnare. Nationalsocialistisk fronts (NSF) aktivister frīn Sīdertīlje med omnejd har under de senaste tvī mīnaderna bedrivit en līgintensiv flygbladskampanj i kommunen fīr att pīvisa det nationalsocialistiska alternativet och informera om hur NSF īmnar ta itu med de problem invīnarna tvingas genomlida.

Läs mer
Aktivitetsrapporter

Motståndsrapporter från ett urval av de aktiviteter som våra aktivister utför.

Senaste nytt frīn arminius.se